neděle 17. října 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.10. 2021

Milí přátelé,

blíží se k nám úplněk ve znamení Berana, který nastane 20.10. Tento úplněk je v opozici vůči Marsu a v kvadratuře s Plutem, což může v mnohých z nás vyvolávat velkou touhu bojovat a dosahovat svých cílů. To může být velmi pozitivní, neboť možná konečně dostaneme odvahu a energii potřebné k uskutečnění kroků, s nimiž jsme váhali. Je však velmi důležité nebýt bezohlední a nenechat se při tom ovládat hněvem, závistí, žárlivostí či strachem. Budeme-li za něco bojovat a o něco usilovat, mělo by to vycházet z upřímného přání, z lásky, od srdce, z našeho Vyššího Já, nikoli z ega, které myslí jen na sebe a na to, jak zajistit, že všechno bude tak, jak samo chce. Využijme tedy této silné energie, ale k dobrým účelům a pod vedením svého srdce.
Současně nám v tomto týdnu končí retrográdní fáze Merkuru, a to 18.10. Dalo by se říct, že úplněk zasvěcený dosažení našich úspěchů a naplňování záměrů je jakýmsi vyvrcholením této retrogrády. Během retrográdní fáze jsme vždy vedeni k retrospektivě, reflexi, přehodnocení, přeplánování a obecně k návratu k nedořešeným záležitostem či k těm, které potřebují poupravit. Jakmile se planeta vrací do své přímé fáze, dostává se nám energie k novým začátkům a k pokračování v našich (již přehodnocených a upravených) záměrech. I v tomto nám tedy Vesmír velmi přeje a napomáhá nám k zásadnímu prolomení nefunkčních a stagnujících situací a k důležitým osobnostním proměnám. Je to čas, kdy máme své sny učinit skutečností.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Duše krystalů (The Crystal Spirits Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Andělé a předkové (Angels and Ancestors; Kyle Gray)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Pomocník Citů. Tato karta představuje buď osobu nebo situaci. Jedná-li se o osobu, znamená tato karta laskavého, milujícího člověka, často i velmi romantického, vnímavého a nápomocného, který bude v tomto období hrát roli v našem životě. Může to být partner (tato karta bývá i znamením možného romantického návrhu), dobrý přítel, člen rodiny nebo jakákoli jiná forma spřízněné duše, se kterou cítíme skutečné souznění a s níž se cítíme milováni a přijímáni. Máme-li takového člověka, věnujme mu v tomto týdnu svůj čas. Pokud nám takový člověk chybí, buďme ochotni ho do svého života přivítat. Nejlépe to uděláme tak, že sami budeme vyzařovat láskyplnost, romantické naladění a vřelost, které si přejeme u druhého. Jak víme, tak podobné přitahuje podobné - přejeme-li si tedy lásku, sami se musíme nejprve stát ztělesněním lásky.
Pokud jde o situaci, je tato karta symbolem láskyplnosti, šťastných chvil, kdy se cítíme milovaní, ale také je příslibem usmíření, pokud jsme se s někým pohádali nebo pokud jsme měli nějaký problém ve vztahu. Pomocník Citů nám říká, že máme naději i příležitost vše napravit, vše si vyjasnit a obnovit mezi námi a milovanými lidmi mír a důvěru. (Po komunikačně náročném období retrográdního Merkuru je to celkem příhodné.)

Ze sady Duše krystalů jsme dostali kartu Smithonit. Je to kámen, který napomáhá k udržení či obnově našeho vnitřního míru a klidu. Krásně doplňuje poselství předchozí karty, neboť opět hovoří o usmíření, a to nejen s lidmi kolem nás, ale i se sebou samými - hovoří o sebepřijetí, o naší lásce k sobě samým, o schopnosti mít se rádi i přesto, že ne všechno se nám na sobě líbí. Dokážeme-li milovat a přijímat sami sebe se vším, co k nám patří (tedy včetně stinných stránek), dokážeme pak totéž i vůči druhým, což pomáhá našim vztahům k růstu, pochopení, empatii a harmonii.
Zároveň nám pomáhá i ke smíření se se situacemi, které jsou pro nás obtížné či bolestné a které nemůžeme změnit. Smíření neznamená, že nám to nebude vadit nebo že řekneme, že to je v pořádku... ale že prostě přijmeme, že je tato situace taková, jaká je, a dokážeme s tím žít dál. Je to prosté přijetí skutečnosti takové, jaká je. Nemusíme s ní souhlasit, ani se nám nemusí líbit. Ale potřebujeme I PŘESTO nastolit v sobě nový klid a mír, protože ničit se smutkem, hněvem a dalšími emocemi nepomůže ani nám, ani naší situaci. Smithonit nám přichází pomoci vymanit se z chaosu, obnovit ve svém životě harmonii a uzdravit naše emoce. Pomáhá nám uvolnit stres a naučit se využít bolestné situace k něčemu dobrému - k vlastnímu posílení, zmoudření a růstu, a začlenění těchto nových aspektů do své osobnosti. Pomáhá nám přijmout, kým jsme byli a kým jsme teď, abychom se mohli stát tím, kým si opravdu přejeme být.
Tato karta je znamením, že bez ohledu na to, jak chaotické a nejisté nám toto období může připadat, naše vytrvalost a ochota učinit potřebné změny nám přinese sladké ovoce ve formě obnoveného pocitu míru a jistoty.

Z karet Andělé a předkové nám vyšly karty dvě - navzájem se tedy doplňují. První z nich je karta Pán, který nám připomíná, že my sami jsme páni svého života a že bez ohledu na to, co nás v životě potkalo a nad čím jsme neměli žádnou vládu, existuje stále mnoho věcí, nad kterými vládu máme a kde ji můžeme pozitivně uplatnit. Dokonale nám sedí na úplňkovou energii, která nás povede k tomu, abychom se konečně sebrali a šli vykonat to, co je třeba; abychom sebrali odvahu a naplnili svoje sny (nebo udělali alespoň ten první krůček směrem k nim - ty další se začnou automaticky odhalovat samy); abychom se konečně postavili sami za sebe a nenechali už nikoho, aby nás zneužíval; abychom nekompromisně ukončili návyk, který ničí naše tělo či duši; abychom udělali jednu velkou tlustou čáru za něčím, co jsme už dávno přerostli a k čemu jsme měli tendenci se neustále vracet. Tato karta nás vede k vlastní autoritě a jejímu uplatňování. Tak jako dětem musíme někdy pro jejich dobro říct důrazné Ne a vymezovat jim zdravé hranice, chce se po nás nyní totéž ve vztahu k jiným lidem či k situacím. Řekněme jasné Ne tomu, co už ve svém životě nechceme, a naopak řekněme jasné Ano tomu, co si přejeme - a obojí začněme prokazovat svými činy. Samozřejmě bychom měli být ohleduplní a nenechat se svými emocemi navést k impulzivnímu chování, ale ani nemáme být uťáplí a přehnaně úzkostliví, co když někomu nebude něco po chuti. Je třeba jednat jasně, na rovinu, upřímně a od srdce. Naše srdce nás nikdy nepovede špatně a nikdy nás nevede k jednání, které by komukoli (včetně nás) ublížilo. Víme-li tedy, že nejsme ve svém konání ovládáni svým egem a strachem, a cítíme vnitřní mír ohledně kroků, které se chystáme udělat, pak vzhůru do toho!
Druhá karta, která vyšla spolu s Pánem, je Strážce Srdce, Je na ní vyobrazen anděl se symbolem srdce a s červenou růží. Červená růže je symbolem hluboké lásky a upřímných citů - ke kterým nás nasměrovala již první karta Pomocníka Citů. Tyto karty nám společně říkají, že budeme procházet důležitým léčením našeho srdce a obnovením jeho schopnosti milovat. Zvláště pokud jsme utrpěli velká citová zranění, ať už je to dávnější či čerstvé, budeme mít příležitost začít tuto svou bolest léčit a propouštět - a tím ve svém srdci uvolnit místo pro lásku.
Strážce Srdce v kombinaci s kartou Pána je pro nás poselstvím, že máme vládu nad svými city i nad uzdravením našich citových zranění. Často nám to tak nepřipadá - staré rány se vracejí, přepadají nás ze zálohy a když máme něco zdánlivě konečně za sebou, náhle stojíme zase na začátku. Mnohdy nás naše pocity zcela ovládnou a my tomu nedokážeme zabránit. To je normální a lidské - a i toto je jedna z věcí, které se potřebujeme naučit přijímat jako součást svého lidství (viz. karta Smithonitu). Obvykle se snažíme proti svým pocitům bojovat, přemoct je a zvítězit nad nimi - avšak o to drtivější porážku pak zažíváme. Boj proti našim pocitům v nás totiž vždy vyvolá ještě více pocitů. Abychom pocity, které nás bolí nebo které nám komplikují život, mohli propustit, musíme je přijmout a milovat - ne je nenávidět a bojovat s nimi. Paradoxně právě tehdy, když dostanou svůj díl lásky (neboť jsou naší součástí a přirozeně proto touží být milovány stejně tak jako my sami), začnou odeznívat a v našem nitru se začne rozlévat nový mír a léčení započne. Pokud tedy máme v srdci něco, co bychom si přáli propustit, začněme tím, že se s tím smíříme a že to přijmeme. Nemusí se nám to líbit, ale potřebujeme přijmout ten fakt, že v sobě ten či onen pocit máme a že tam prostě z nějakého důvodu potřeboval být. Totéž platí pro myšlenky, které si nepřejeme mít v hlavě. Nepomůže nám s nimi bojovat - musíme je naopak přijmout a dát jim jejich díl lásky. Pak začnou odeznívat a odejdou ve stejném míru, jaký naplní nás samotné.

* * *

SHRNUTÍ
Celý tento týden je zasvěcen lásce a sebepřijetí. Všechny karty, které jsme pro toto období dostali, říkají totéž: Měj se rád/a! Planetární energie toto poselství plně podporují. Máme se přestat shazovat, přestat se nenávidět, přestat o sobě pochybovat. Máme se naučit milovat sami sebe i se vším, co se nám na sobě nelíbí a co nám komplikuje život. Právě tímto přijetím napomůžeme k tomu, aby na sebe tyto naše odmítané a nemilované stránky přestaly upozorňovat.
V tomto týdnu budeme také vedeni k vnitřnímu smíření se se situacemi, které nás trápily (nebo doposud trápí). Toto prosté přijetí dané situace takové, jaká je, nám napomůže pohnout se dál.
Přestože nás energie tohoto týdne vede ke zdravému boji za to, co si přejeme, a k důrazným krokům kupředu, současně nám připomíná, že ne všechno se dá vyřešit bojem. Někdy právě boj vyvolá ještě větší boj. Ponechme si tedy svou bojovnost pro oblasti, kde může dobře posloužit a kde nám pomůže. Sami dobře poznáme, ve kterých situacích nám bojovnost prospívá a kde naopak nikoli.
Hlavním poselstvím tohoto týdne je práce na našem sebepřijetí - abychom se začali milovat a přijímat se vším všudy, a tím k sobě začali přitahovat lásku a novou energii. Abychom učinili změny, které tolik potřebujeme, ale s nimiž jsme doposud stále jen váhali - možná právě kvůli strachu postavit se za sebe. V tomto týdnu jsme vyzváni k překonání tohoto strachu. Postavit se za sebe neznamená jít proti druhým. Brát ohled na sebe neznamená, že ho nebudeme brát na druhé. Ani jedno se s druhým nevylučuje. Tuto skutečnost si máme uvědomit - že se nemáme čeho bát a že projevit sami sobě lásku a úctu je naprosto v pořádku. Vycházíme-li ve svém konání z lásky a od srdce, nikdy neuděláme nic špatně. Vyjděme tedy kupředu a dejme se do práce.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.