neděle 22. května 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.5. 2022

Milí přátelé,

květen se nám pomalu chýlí ke konci, zato se nám prodlužují dny a stejně jako příroda, i my jsme přirozeně vedeni k aktivitě a vychutnávání si darů života. Přestože se můžeme cítit unaveni a vyčerpáni mnohými událostmi, ať už v našem osobním životě nebo ve světě, tato produktivní energie je k dispozici nám všem a pomáhá nám změnit to, co je třeba změnit, a rozvíjet to, co se nám líbí tak, jak to je. V předchozích týdnech jsme byli vedeni spíše dovnitř, k práci se svým nitrem, k sebepoznávání, k uvědomění si, co chceme a co naopak nikoli, a stále trvající retrográdní fáze Merkuru nás v těchto vnitřních záležitostech nadále podporuje. Jakmile si však v něčem uděláme opravdu jasno, nemusíme váhat ani čekat, a můžeme se pustit směle kupředu.
Tento týden je pro nás příležitostí rozhýbat to, co bylo doposud ustrnulé, nebo se nachystat na začátek něčeho nového, co je na cestě k nám. Je to výzva k aktivnímu spolu-tvoření našeho života v souladu s tím nejvyšším dobrem pro nás i pro všechny ostatní. Následujeme-li své srdce a jeho vedení, nemůžeme udělat chybu. Naše srdce je centrem naší intuice, a ta nás vždy vede v souladu s tím, co je tím nejlepším pro všechny. Věřme mu tedy a nechme se jím vést.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Sedmičku Činu, která vychází jako symbol defenzivnosti, obranného postoje. Možná máme pocit, že jsme napadáni, utlačováni, využíváni, přehlcováni očekáváním či požadavky, a naše nitro se proti tomu bouří - ať už se na nás opravdu vyvíjen nějaký vnější tlak, a nebo nám to tak pouze připadá. Máme se nejprve zamyslet nad tím, zda je náš obranný postoj opravdu nutný a adekvátní okolnostem, a nebo spíše reagujeme jen na nějakou svou domněnku, myšlenku, pocit, nebo podrážděné staré zranění, se kterým ale nynější situace, osoby či okolnosti nijak nesouvisí.
Jsme-li skutečně v nějaké situaci, kdy na nás někdo útočí, vyvíjí nátlak, ignoruje naše hranice, chová se k nám neuctivě, apod., je toto pro nás vedení, abychom si vážili sami sebe a dokázali si tuto zdravou sebeúctu tím, že si své hranice budeme důsledně hájit a jasně je vymezíme, bez jakýchkoli kompromisů, které by byly na úkor našich důležitých hodnot. Přestože je důležité umět se s druhými domluvit a najít nějakou tu zlatou střední cestu, ne vždy jsou k tomu ochotni i druzí. Jedná-li se o případ, kdy někdo prosazuje sám sebe na náš úkor, máme se poctivě hájit a prokázat tak sami sobě, že si sebe a svého života vážíme a že za sebou stojíme. Pokud máme naopak tendenci se neustále zrazovat, nezdravě se přizpůsobovat a dovolovat druhým, aby nás zneužívali, nemůžeme se divit, že to také dělají. V takovém případě jsme důsledně vyzváni ke změně tohoto našeho postoje - pro dobro své i těch druhých. Jako citliví, laskaví lidé, jsme zvyklí hlavně každému vyhovět, aby se každý cítil dobře, ale ne vždy je to opravdu to nejlepší. Někdy lidé prostě potřebují slyšet, že to, co dělají, není v pořádku, že tím někomu ubližují a že to nemůže být tolerováno. Tak jako bychom si my nikdy nedovolili chovat se neohleduplně k druhým, je nutné a správné vyžadovat tutéž úctu i nazpět. Tím druhým pomáháme stát se lepšími lidmi - přestože samotnou změnu musejí provést jen oni sami, budou-li sami chtít. Na nás je, abychom jim dali pravdivou zpětnou vazbu a abychom se postarali sami o sebe, nic víc.
Obranný postoj, který možná zaujímáme, často také souvisí s naším strachem, že nám bude znovu ublíženo, a to i tehdy, kdy nám nic nehrozí. Možná od sebe odháníme osoby, které nás milují, v domnění, že nás určitě zneužijí (jako někdo předtím); možná pochybujeme o lidech, kteří jsou důvěryhodní, v domnění, že nám určitě lžou (jako někdo předtím) nebo děláme něco jiného, čím sami sobě škodíme a ubližujeme, jen abychom náhodou nepřipustili nějaké další zranění. Pokud jsme v sobě něco nedoléčili a stále to v sobě nosíme, pak nás to zevnitř neustále ovlivňuje a ovládá. Nejsme sami sebou - stáváme se chodící krvácející ranou, které však místo hojivého balzámu a obvazu nasazujeme brnění, skrze které možná neprojde žádná další rána, ale pod kterou se rána nemůže zahojit - naopak začíná stále více bolet. Kdykoli své srdce zapancířujeme, jen aby nám náhodou zase někdo něco neudělal, zároveň si tím pojistíme i to, že se nikdy neuzdravíme - protože právě láska, která by mohla uzdravit zranění způsobené jejím nedostatkem, se nedostane tam, kam potřebuje. Rozhodněme se tedy pro své vlastní dobro pohlédnout do svého nitra, přiznat si, co nás ještě stále bolí, a dopřát si čas i potřebnou péči pro uzdravení těchto ran. Jejich přehlížení, přecházení a zakrývání je neuzdraví, a budou tak muset stále více a více volat o pozornost. Dejme jim ji tedy hned, a možná zjistíme, že se nám uleví mnohem rychleji a mnohem snáze, než bychom čekali. Přestaňme stát v cestě sami sobě a vpusťme si opět do života lásku. Láska nám nikdy neublíží. Vzdejme se svého obranného postoje, přestaňme předem pochybovat o všech a o všem, a dovolme si opět otevřít své srdce. Naši andělé nám rádi zajistí všechno, co k tomu budeme potřebovat.

Z Vykládacích karet archanděla Michaela jsme dostali kartu s názvem Soustřeď se na svůj záměr. Ta mluví sama za sebe - máme svou pozornost zaměřovat na to, co si přejeme, a aktivně se věnovat naplňování těchto záměrů. Často můžeme mít tendenci k přesnému opaku: když si stěžujeme na všechno, co je špatně, dáváme tomu svou energii, a tím to všechno ještě posilujeme ve stavu, který se nám nelíbí. Tuto negativitu a pesimismus je třeba nahradit pozitivitou a optimismem. Nikdo nečeká, že se nám to bude dařit neustále a za každých podmínek - jsme lidé a je naprosto normální, že některá období jsou pro nás těžší a že nemáme vždy sílu či náladu řešit svoje myšlení. Důležité je, abychom v těchto dočasných nepříznivých časech nesetrvávali zbytečně dlouho, nerozebírali je příliš a nestavěli se do pozice obětí. Máme si uvědomit, že naše přání a sny nám nebyly dány jen proto, abychom měli o čem snít - je to vedení ke konkrétním věcem, které v tomto životě máme konat. Přestože ne vždy se naše sny splní ve stejné podobě, v jaké si je představujeme, vždy si najdou cestu, jak se uskutečnit, jsme-li ochotni uvěřit, že je to možné. Přišli jsme na tento svět se svými upřímnými touhami proto, že právě jimi můžeme učinit svět lepším. Není nic špatného přát si dostatek zdrojů, těšit se z dobrých věcí a šířit tak energii hojnosti a lásky dál. Je to součást našeho poslání. Otevřeme se tedy té možnosti, že JE možné splnit si svá přání, i když třeba zatím nevíme, jak se to dá konkrétně udělat. Naše víra je základ - vše ostatní se začne samo odkrývat, jen co uděláme první krok. Tato karta je voláním k tomu, abychom se přestali zdržovat a rozptylovat zbytečnými dramaty, a pustili se do toho, co je pro naše srdce důležité a kvůli čemu jsme sem přišli. Dostane se nám k tomu veškeré podpory, kterou budeme potřebovat.

Z Orákula jednorožců jsme dostali krásnou kartu Vášeň, která dokonale doplňuje poselství předchozích dvou karet. Říká nám, abychom následovali touhu svého srdce po všem, co ho naplňuje štěstím. Pocit štěstí je signálem, že plníme své poslání - že jsme přesně tam, kde máme být, a děláme přesně to, co je nejlepší. Následujeme-li svou vášeň a upřímné nadšení, jdeme přirozeně tím nejlepším možným směrem a vše do sebe přirozeně zapadá. Potkáváme ty pravé lidi, dostáváme všechny potřebné prostředky, a naprosto jasně cítíme, že jsme na správné cestě.
V souvislosti s první kartou je toto vedení pro ty z nás, kdo jsou zvyklí se upozaďovat kvůli druhým (např. kvůli rodině) a své potřeby a přání dávat na poslední místo. Přestože v určitých životních situacích se tomu úplně nevyhneme (např. při péči o malé děti nebo někoho nemocného), stále je pro nás důležité vymezit si alespoň nějaký čas a prostor na sebe, abychom mohli dobře fungovat i nadále.
Totéž platí v případě, jsme-li zvyklí dávat absolutní prioritu svým (nebo cizím) problémům a věnovat většinu svého času a energie řešení toho, co je špatně a co nefunguje. Aktivity, které nás těší a které vyživují naše srdce radostí a spokojeností, odsouváme stranou jako něco vedlejšího, postradatelného. Zde se nám dostává opakovaného vedení k tomu, abychom si uvědomili, že to, co nás těší a po čem toužíme, není o nic méně důležité než všechno to "akutní" a problematické, co si od nás neustále vymáhá pozornost. MY jsme ti, kdo musí vymezit jasné hranice - po jaký čas budeme řešit to či ono, kdy budeme dostupní na telefonu či na internetu, zda řekneme Ano nebo Ne, co druhým lidem dovolíme a co naopak nikoli. Sami jsme pány svého času a energie, a tato karta nás stejně jako ty předchozí vede k tomu, abychom si tuto zodpovědnost za sebe samé uvědomili a začali ji vědomě naplňovat. Jakmile začneme vědomě omezovat množství energie, kterou vkládáme do různých problémů nebo kterou jsme ztráceli kvůli špatně nastaveným hranicím, začne se nám spousta této energie vracet, a tu budeme moci využít právě k plnění si svých snů a následování své vášně. Dáme tak sami sobě na vědomí, že jsme také důležití a že i na nás záleží. (Pokud nám tento pocit dlouhodobě chyběl nebo se k nám druzí lidé chovali způsobem, který v nás vyvolával dojem, že důležití nejsme, je to jasný signál toho, že my sami se zanedbáváme a měli bychom to změnit.)
V neposlední řadě nás tato karta vede k rozproudění a obnově energie v našem těle prostřednictvím cvičení, pohybu, dostatku spánku, kvalitní výživy a dobré péče zevnitř i zvenčí. K tělesnému zdraví samozřejmě patří také zdraví duševní, které se na stavu našeho těla může zevnitř promítat, a tak se dobře starejme i o to, po čem volá naše duše, ať je to cokoliv. Naše zdraví je základ pro to, abychom zde mohli žít a konat své poslání - nedovolme si tedy ho v žádném ohledu zanedbávat a ctěme ho jako tu největší cennost, neboť tou skutečně je.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostává důrazného a jasného vedení k tomu, abychom přestali přešlapovat na místě, nepřizpůsobovali se pořád všem ostatním, a zdravě se postavili za sebe a za to, po čem touží naše srdce. Jednáme-li z upřímné touhy vycházející ze srdce, a nikoli z ega (= touhy, které nelze nikdy naplnit ani uspokojit, i kdybychom dosáhli čehokoliv), pak veškeré naše jednání bude založeno na lásce a bude v souladu s tím nejvyšším dobrem pro nás i pro všechny ostatní.
Tento výklad se velmi podobá tomu z předchozího týdne - je nám tedy dlouhodobě připomínáno, jak důležité je být asertivní, umět se zdravě vymezit tam, kde je to nutné, a nebát se být sami sebou. Jsme voláni do akce, ke které jsme byli stvořeni. Máme rozvíjet a využívat svá přirozená nadání, i objevovat nová. Máme se učit nové věci, poznávat nové lidi, a znovu se otevřít. Pokud nám v tom brání strach a nejistota způsobené nedoléčenými ranami v našem nitru, máme zapracovat na jejich uzdravení.
Obnovená energie v našem nitru napomůže rozhýbat kupředu nejen nás samé, ale i naši kreativitu, naše vztahy, naše zdraví i všechno ostatní. Klíčem k tomu však je dát sami sobě vyšší prioritu. To neznamená, že začneme "kašlat na druhé", ale že se začneme sami k sobě chovat stejně uctivě jako k nim, že se budeme se stejnou láskou a zájmem věnovat sobě, tak jako se věnujeme jim, a že sami sebe podpoříme v konání toho, k čemu jsme byli stvořeni, tak jako nadšeně podporujeme je. Nejsme o nic méně důležití než kdokoli jiný a je od nás vyžadováno, abychom to prokazovali svými činy a chováním vůči své osobě. Dokážeme-li své duši i tělu, že stojíme za nimi a že budeme upřímně hájit jejich bezpečí i potřeby, vzroste tak přirozeně naše sebe-důvěra. A budeme-li sami v sebe moci věřit, přirozeně začneme přitahovat do svého života i zdravější a vyrovnanější vztahy, nové příležitosti, novou hojnost a nové štěstí... a tím vším vystavíme pevný základ pro naplnění našeho životního údělu - a tím je všechno to, po čem touží naše srdce a co nás dělá šťastnými.

ŠŤASTNÉ JÁ = ŠŤASTNÝ SVĚT

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.