neděle 15. května 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.5. 2022

Milí přátelé,

do nového týdne tentokrát vstupujeme pod silným vlivem úplňku ve znamení Štíra 16.5., který bude procházet úplným zatměním a zároveň bude v nepříliš příznivé konstelaci s planetou Saturn. Bude pro nás tedy velkou výzvou k tomu, abychom se postavili tváří v tvář svým strachům a vyrovnali se s nimi s pomocí trpělivosti, odhodlání a emoční vyzrálosti. Máme-li problém s těmito aspekty, zapracujme na nich. Úplněk je tradičně časem zakončení, završení a propuštění toho, co naplnilo svůj smysl. Zatmění měsíce pak vyvolává na povrch naše stinné stránky, zejména to, co nosíme ve svém podvědomí a co dost možná ani vidět nechceme. Mohou se v nás v tomto období probouzet naše nejhlubší obavy, nejistoty, pochybnosti a stinné stránky naší osobnosti, které jsme si dosud nezpracovali. Každý z nás dostal do vínku určité osobnostní rysy a vlastnosti, které nám i druhým mohou komplikovat život a kterých se nelze úplně zbavit - lze je však kultivovat, zpracovat si je a integrovat je užitečným způsobem do našeho života, místo abychom se jim vyhýbali, ignorovali je a nechali je narůstat do čím dál větších problémů. Využijme tedy toto období ke kontemplaci, vnitřní proměně a tím pak také k proměně mnohých oblastí v našem životě, které byly doposud ovlivňovány právě tím, co jsme si v sobě nevyřešili.
Tento týden může mít poměrně bojovnou energii - jako poslové světla a míru ji však můžeme využít konstruktivně a pozitivně. Umět se postavit za to, co je správné, je velmi důležité, abychom mohli dosáhnout změn tam, kde je to třeba (v posledních letech můžeme vidět mnohá vítězství osobní i kolektivní snahy - zlepšování životních podmínek zvířat, nové zákony proti týrání, a mnohá další). Čím více nás něco rozčiluje, tím hlasitěji nás daná záležitost volá, abychom udělali maximum pro její nápravu a zlepšení. I když se nám někdy nepodaří situaci napravit, můžeme alespoň jít dál s čistým svědomím, že jsme udělali vše, co jsme mohli. Udělejme tedy to nejlepší, co dokážeme, a nezapomeňme se za to patřičně odměnit a uznat hodnotu svého úsilí. Každý z nás může udělat svět lepším!

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro třetí květnový týden dostali Eso Hojnosti. To vypovídá o nových příležitostech a možnostech vytvořit si v životě novou hojnost a úspěšné nové začátky. Možná máme v plánu začít budovat nový podnik, pustit se do nového zaměstnání či projektu, změnit prostředí, vyzkoušet novou aktivitu, aj. Nynější energie nás v tom podporuje. Přestože máme stále Merkur v retrográdní fázi (tj. období, kdy se nedoporučuje začínat nové věci, ale spíše se vracet k těm, které jsme již začali dříve a trochu je pozměnili, aby dostaly nový směr), i tak jsme vedeni k tomu, abychom se otevřeli něčemu novému. Retrográdní fáze Merkuru velmi přeje rekapitulacím, reflexím, retrospektivě, přezkoumávání věcí a návratu k sobě samým. Věnujeme-li tento čas sebezkoumání a přehodnocení dosavadního pokroku nebo směru, kterým se ubíráme, můžeme se poté lépe rozhodnout - tak, aby to bylo v souladu s našimi skutečnými přáními a hodnotami. Pokud se nám nyní v životě daří, můžeme směle pokračovat dál; pokud se nám naopak příliš nedaří, máme využít toto období k přehodnocení a pozitivním změnám, které uznáme za důležité - aby se nám dařit mohlo.
Eso Hojnosti je karta dostatku a nejrůznějších nových zdrojů - ať už tedy potřebujeme v životě cokoli, dostane se nám toho. Musíme však novým zdrojům i novým začátkům být otevřeni a budeme-li vedeni k využití nějaké příležitosti, pak je třeba ho následovat. Jsme spolutvůrci a žádáme-li Nebesa o pomoc, je třeba, abychom s nimi spolupracovali tak, jak nás povedou.

Z Karet energie nám vyšel Anděl síly. Tato karta obvykle vychází tehdy, když si připadáme jako oběti, bezmocní, slabí a využívaní. Přestože v některých situacích opravdu oběťmi jsme a je to nešťastné, nemusíme jimi zůstat. Možná jsme v minulosti utrpěli mnohá bezpráví, zranění, zklamání, zrady a jiné bolestné věci způsobené jinými lidmi nebo vnějšími podmínkami, a je-li tomu tak, jsme vyzýváni k tomu, abychom se soustředili na uzdravení svých ran, ať už čerstvějších nebo dávnějších. Dokud je v sobě nosíme, budeme se nadále cítit jako oběti - a toto naladění k nám může také přitahovat další podobně založené okolnosti, které nás v pocitu oběti podpoří. Chceme-li tomu předejít, uděláme nejlépe, když se zaměříme na své vlastní vyléčení, osvobození se od zrad a zklamání a očištění své energie.
Také je důležité, abychom se k sobě chovali s láskou a úctou a projevovali se tak i navenek. Sami máme do určité míry podíl na tom, jak se k nám druzí lidé chovají - tj. jak jim dovolujeme se k nám chovat. Jsme schopni se za sebe postavit, když je to třeba? Nebo se naopak zrazujeme a stavíme se na poslední místo? Vymezujeme si své hranice s láskou a úctou k těm, jichž se to týká? Nejsme příliš agresivní nebo naopak pasivní? Tato karta nás vede k asertivnímu přístupu, kdy respektujeme jak sebe, tak i druhé. I my sami jsme lidé a zasloužíme si stejnou úctu a péči jakou prokazujeme druhým. K druhým lidem bychom nikdy nedovolili chovat se zle, ponižovat je, shazovat nebo zanedbávat - avšak vůči sobě to mnohdy projevujeme i na denní bázi. Cítíme-li se nemilovaní, zanedbávaní, odstrkovaní či zrazovaní druhými lidmi, dost možná nám tím nastavují zrcadlo, které nám ukazuje, jak se chováme sami k sobě. Změníme-li způsob, jak se chováme k sobě, přirozeně se tím promění také přístup druhých lidí k nám - případně se obmění okruh lidí, kteří nás obklopují, a ty, kdo si nás nevážili (a kdo nám tak zrcadlili, jak jsme si nevážili sami sebe) nahradí ti, kdo budou odrážet náš nový láskyplný a uctivý přístup.
Karta Anděla síly nám také říká, že jsme pod Božskou ochranou a nemáme se bát.

Z Karet skryté moudrosti jsme dostali kartu Kovový král, který představuje náš pevný a odhodlaný postoj, v němž nebudeme přistupovat na žádné nezdravé kompromisy (tj. takové, při nichž bychom museli zradit sami sebe nebo naše důležité hodnoty) a v němž budeme jasně vymezovat hranice těm, kdo se snaží je překračovat. Toto se nás týká jak individuálně, tak i v širším, kolektivním měřítku. Úplněk a jeho zatmění, které nastane 16. května, může přinést nejen výzvy a těžkosti, ale dá nám zároveň sílu se jim postavit a bude-li třeba, bojovat za správnou věc a neustupovat.
Kovový král nás vyzývá ke zdravé sebeúctě a jejímu projevování. Máme umět říct jasné Ano, když něco chceme, a jasné Ne, když něco nechceme. My sami tak můžeme velkou měrou přispět ke své vlastní sebejistotě, pocitu bezpečí a sebedůvěře. Dokažme sami sobě, že za sebou stojíme a že nikomu nedovolíme, aby nám ubližoval, zneužíval nás nebo překračoval naše hranice. Nebojme se ozvat, neboť poskytnutím zpětné vazby druhým lidem pomáháme v jejich vlastním růstu, rozvoji a sebezdokonalování. Naopak, necháme-li je, aby nám nebo někomu jinému škodili, podporujeme je tak v páchání zla a rozhodně jim tím nepomáháme. Nejsme sice zodpovědní za činy jiných lidí, ale jsme zodpovědní sami za sebe a za vlastní čisté svědomí. Naše jednání musí vycházet z toho, co cítíme jako správné a k čemu jsme z hloubi srdce vedeni. Vycházíme-li ve svém jednání z pozice upřímnosti, pravdy a úcty k sobě i druhým, jednáme vždy správně!

* * *

SHRNUTÍ
Ve výkladu pro tento týden nám vyšly hned dvě karty, které vypovídají o vymezování a hájení zdravých hranic, o asertivním postoji a schopnosti zůstat neoblomní, když je to třeba. Bude to tedy velké téma pro nás všechny - nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost. Ať se to týká osobního nebo globálního dění, máme zůstat věrni svým pravým hodnotám a stát si za nimi pevně a odhodlaně. Hájíme-li tyto ryzí hodnoty, je to vždy správně, bez ohledu na možné negativní reakce lidí, kterým je náš oprávněný odpor proti srsti. Nenechme se zastrašovat, pokud na nás někdo bude zkoušet manipulaci v jakékoli formě. Anděl síly nám přišel připomenout, že rozhodně nejsme žádné bezmocné oběti a že máme na to, abychom si uchránili své hranice i vše, co je nám drahé. Eso Hojnosti je pak pro nás vzkazem, že se nám dostane vždy všeho, co budeme potřebovat, a to jak ve fyzické, tak i v duševní rovině. Hlavním poselstvím pro nás na tento týden je: VĚŘTE SI!
Na tento svět jsme přišli právě v této době proto, že právě my mu můžeme pomoci a právě my máme něco, co je důležité pro jeho další vývoj. Žijme svůj život tak, aby byl pro náš svět příspěvkem k dobru, lásce a míru. Nejlépe pomůžeme sobě i světu tím, že budeme ztělesňovat to, co si přejeme ve světě vidět. Čím více z nás bude žít v souladu s láskou, pravdou a mírem, tím větší podíl budou mít tyto krásné energie v rámci našeho světa. Nežádá se od nás nic jiného než to, co si v hloubi srdce sami přejeme a po čem upřímně toužíme. Nebojme se tedy pohlédnout do svého nitra, přiznat si, co všechno v něm nosíme, učinit případně nějaké změny, které budou potřebné, a sladit tak svůj život s tím, co si přejeme. Vše, co budeme potřebovat k naplnění svých přání, dostaneme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.