neděle 29. května 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.5. do 5.6. 2022

Milí přátelé,

zatímco uzavíráme měsíc květen, nastává nám zároveň novoluní ve znamení Blíženců, a to 30.května. Novoluní je ideálním obdobím pro introspekci, sebereflexi a nová rozhodnutí učiněná právě na základě toho, co si uvědomíme a co si přiznáme. Jaro nám pozvolna přerůstá v léto, dny se prodlužují a i my můžeme pocítit novou motivaci a inspiraci ke změnám, po kterých naše duše touží. Novoluní přeje novým začátkům a novým záměrům. Následná fáze dorůstání měsíce napomáhá růst semínkům, která v období novu zasadíme, a tak nechť jsou to semínka lásky, zdraví, hojnosti, vděčnosti a všeho ostatního, co si přejeme jak pro sebe, tak i pro náš svět.
Blíženci jsou vzdušné znamení, jsou tedy spojeni s myšlením a jasnou myslí, která nám bude v tomto období užitečná. Pokud jsme byli v poslední době pod vlivem intenzivních emocí nebo nějakého vnitřního neklidu, dostane se nám příležitosti své myšlení očistit od přebytečné tíhy a negativity, a obnovit svou schopnost přemýšlet jasně, objektivně a optimisticky, navzdory našim emocím nebo nejrůznějším nepříznivým vlivům, s nimiž se můžeme setkávat (mj. i v důsledku nedávného měsíčního zatmění a stále trvající retrográdní fáze Merkuru). Tato schopnost si uvědomit, jak myslíme, vnímáme či jednáme, nám umožní učinit změny, které posoudíme jako potřebné, a to pak prospěje nejen nám, ale i našim vztahům, které mohly trpět našimi domněnkami, pochybnostmi, negativitou, ukřivděností a dalšími pocity, které jsme sami v sobě vyvolávali právě přetíženou a energeticky zanesenou myslí. Dovolme této energii, aby z naší mysli odnesla všechno, co už tam nepatří, a uvolnila tak prostor pro něco nového a přínosného.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu s názvem Otevřete se úspěchu. Je to velmi pozitivní znamení pro všechny, kdo se chystají postavit nějaké výzvě, zkoušce nebo třeba změně v kariéře či osobním růstu. Samozřejmě se to může týkat i vztahů nebo jakékoli jiné oblasti, ve které si máme začít více věřit a stejně tak obnovit svou víru v Život a jeho přirozený proud hojnosti, který se nám otevře, jakmile konáme své poslání - tedy to, co milujeme, co nás naplňuje a čím také přispíváme mnohým dalším. Životní poslání nemusí být nic velkolepého - může to být i naše "pouhá" schopnost rozjasnit někomu den úsměvem nebo slušným pozdravem. Pro nás to může být samozřejmost, ale pro jiné to může mít velký význam, zvlášť pokud se většinou setkávají s opakem. Žijeme-li tak, aby nás to činilo šťastnými a abychom cítili skutečné naplnění a smysl, jsme vždy na dobré cestě - a vždy také přirozeně dostáváme vše, co na této cestě potřebujeme.
Pokud momentálně prožíváme nějaký nedostatek nebo neúspěch, berme to jako přesměrování na cestu, která je pro nás (i pro druhé) mnohem lepší a zdravější. Ne každá překážka je výzva k tomu, abychom se ji snažili za každou cenu zdolat. Často se překážky na naší cestě objevují podobně jako zátarasy na silnicích, které nám říkají "Tudy ne", a snaží se nás navést tam, kde je to lepší a také bezpečnější. Jak dobře víme, zátarasy na cestách mají svůj smysl - často se za nimi skrývá například hluboká jáma nebo jiné nebezpečí, a pokud se snažíme projet skrze ni na sílu, doplatíme na to. Důvěřujme této Božské "navigaci" a nechme se přesměrovat tam, kde Vyšší Moudrost ví, že to pro nás bude lepší. Mějme pokoru a ochotu si přiznat, že nevíme všechno nejlépe a že může existovat opravdu jiné a lepší řešení. Dostaneme-li se do souladu s tímto přirozeným proudem Života, rád nás zanese přímo tam, kam si přejeme.
Tato karta může znamenat i cestování, ať už doslova, a nebo naši vnitřní duchovní cestu.

Z Karet energie jsme dostali kartu Další možnosti. Říká nám jasně, že se nemáme poutat k jednomu jedinému cíli, jednomu jedinému výsledku, jedné jediné představě, co by jak mělo být. Souvisí to i s předchozí kartou, která nás vybízí k pohybu kupředu, ke kterému ovšem potřebujeme prostor a volnost. Stejně tak i naše přání potřebují určitý prostor, který jim v případě, že se je snažíme kontrolovat a určovat, co jak bude, nedáváme. Karta Další možnosti nás vybízí k ochotě se otevřít více způsobům, více řešením; připustit, že to, k čemu jsme se upnuli, nemusí být pro nás to nejlepší, a zůstat otevření i jiným cestám, jak získat to, co potřebujeme nebo co si přejeme. V podstatě se jedná o schopnost odevzdání - kdy máme nějaké přání, ale necháváme prostor i Vyšší Moudrosti, aby nalezla tu nejlepší možnou cestu, jakou se může toto přání naplnit, s vědomím, že se na ni můžeme zcela spolehnout - a být ochotni akceptovat, že některé věci, které chceme, pro nás nemusejí být to nejlepší, nebo ne v tomto období.

Z Orákula víl jsme dostali krásnou kartu Proměna, která představuje završuje poselství obou předchozích karet a říká nám, že se měníme v nové lidi, moudřejší, zkušenější, šťastnější, smířenější a silnější. Připomíná nám, že měnit se je v pořádku a že nikdo z nás se nenarodil s předpokladem, že zůstane navždy stejný. V průběhu let se přirozeně měníme a je to tak správně. S tím, jak získáváme nové zkušenosti, nová poznání a pochopení, nové informace a chápeme nové souvislosti, přirozeně přehodnocujeme, co nám slouží a co nikoli, co si chceme ponechat a co chceme vypustit, a to jak v našem "vnějším" životě (tj. ve vztazích, v práci, v domově, v životním stylu...), tak i uvnitř sebe. Jistě najdeme mnoho svých vlastností a osobnostních rysů, které nám spíše škodí a komplikují život a které bychom rádi změnili. Přestože většinu z nich nemůžeme úplně vymazat, můžeme je kultivovat - naučit se s nimi pracovat, být si jich vědomi a vědomě jim dávat prostor tak, aby už neškodily nám ani druhým. Víme-li tedy o něčem, co bychom na sobě nebo ve svém životě rádi změnili, tato karta je pro nás poselstvím, abychom dali této změně zelenou.
Život si vždy najde cestu, jak nám k potřebné změně dopomoci - často i proti našemu odporu k ní. Možná se měnit nechceme, protože jsme si na své zakořeněné "já" zvykli. Možná jsme se s nějakým svým rysem natolik ztotožnili, že si neumíme sami sebe bez něho představit. Identifikování se s těmito rysy je však velkou překážkou v našem růstu. Myslíme si, že takoví, jací jsme vždy byli, musíme navždy zůstat - že to jsme "my", že to je pro nás typické, že je to právě toto, co nás dělá námi. Nebo jsme přesvědčeni, že díky těmto dysfunkčním rysům či návykům dostáváme něco důležitého - že právě proto jsme oblíbení, žádaní, potřební.... "milovaní". Nebesa nám připomínají, že milovaní budeme vždy a za každých okolností, budeme-li žít v souladu se svými nejhlubšími hodnotami. I kdyby naše změna odpudila některé osoby z našeho života, nebo vyvolala jiné změny, které nevnímáme příznivě, jednáme-li v souladu se svým srdcem a jeho vedením, jsou všechny tyto změny v naprostém pořádku a vedou nás k lepším, kvalitnějším vztahům, místům, věcem či prožitkům. O nic důležitého tedy nepřijdeme.
Tak jako semínko rostliny nezůstává zaseknuté ve fázi semínka, ale klíčí, prodírá se půdou za světlem, vzrůstá, zelená se, rozkvétá a plodí, ani my nejsme určeni ke stagnaci a setrvání v naší někdejší formě navždy. Všichni se měníme, a je to tak v pořádku. Hlavní je, abychom při těchto změnách vycházeli z pozice lásky k sobě i k druhým, nikoli ze strachu a ega.

* * *

SHRNUTÍ
Tento výklad navazuje na výklad z předchozího týdne. Jsme vyzýváni k tomu, abychom dali volný průchod vlastní osobnostní proměně a potřebným změnám v našem životě. Nebesa nás plně podporují v nových začátcích a radí nám, abychom se vnitřně očistili, a to v rovině mentální, emoční i energetické. Pokud věnujeme nějaký čas introspekci a vnitřní očistě, snáze si uvědomíme, co nám v životě (nebo v nás samých) neslouží a co bychom potřebovali vypustit nebo změnit. Vymezíme-li si jasný záměr a dovolíme Nebesům, aby nám sama ukázala tu nejlepší možnou cestu (místo abychom se poutali k nějaké své konkrétní představě), přirozeně se dostaneme do proudu energie, která nám pomůže potřebné změny uskutečnit, a to tak, aby to bylo to nejlepší pro nás i pro všechny ostatní. Máme se vydat na cestu k vlastní proměně a stát se těmi, kým máme opravdu být.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.