sobota 4. června 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 6. do 12.6. 2022

Milí přátelé,

skončila nám retrográdní fáze Merkuru, tedy období, kdy mohlo docházet ve zvýšené míře k nejrůznějším nedorozuměním a problémům v komunikaci všeho druhu. Oproti tomu započala retrográdní fáze Saturnu, která potrvá až do října tohoto roku a při které budeme stavěni čelem k výsledkům svého jednání, ať už se nám budou zamlouvat či nikoli. Bude nám nastavováno zrcadlo, abychom si uvědomili, co všechno v našem myšlení, vnímání, vyjadřování či konání není úplně ideální nebo co nám (či jiným) dokonce škodí, abychom to mohli přehodnotit, rozhodnout se k novým změnám a uskutečnit je.
O osobnostních proměnách byl i minulý výklad, kde jsme byli vybízeni k tomu, abychom dali sami sobě větší volnost v tom, kým chceme být, a nelpěli za každou cenu na identitě, kterou jsme si pro sebe vytvořili. Abychom byli ochotni vzdát se i některých "pro nás typických" rysů, které nám však neslouží a kterých jsme se možná i celý život drželi v domnění, že jinak "ztratíme sami sebe". Změny jsou přirozené a dobré. I nadále nám tedy naši andělé radí, abychom si tyto změny dovolili a abychom byli ochotni si připustit, že v určitých oblastech jsou opravdu nutné.
Měsíc červen může být energeticky náročný, ale zároveň nás může také hodně posunout, budeme-li ochotni brát případné obtíže jako příležitosti ke svému růstu, naučení se něčeho nového, ale i k upevnění našich vztahů, neboť kvalitní vztahy jsou s každou společně překonanou překážkou zase o něco silnější a pevnější. Mysleme také na své zdraví, fyzické i duševní, a nezapomínejme se mu věnovat s vysokou prioritou, která mu právem náleží. Pokud máme sklon zanedbávat péči o sebe kvůli "důležitějším" věcem, naše zdraví nám rádo připomene, co je opravdu důležité, a to často i velmi nekompromisním způsobem. Mějme se rádi a prokazujme si tuto lásku ve všem, co děláme, co říkáme, co nosíme ve své mysli i ve svém srdci.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Orákulum mořských panen (Oracle of the Mermaids; Lucy Cavendish)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali Osmičku Hojnosti. To je karta sebezdokonalování, osobnostního růstu, rozvoje našich schopností a dovedností, tréninku, ale i vytrvalé ochoty a snahy pracovat na tom, co je pro nás důležité a na čem nám záleží. Mohou to být hmotné výtvory, na kterých pracujeme, tvořivé projekty, ale i naše vlastní osobnost, kterou se snažíme rozvíjet; vztahy, které se snažíme zlepšovat a harmonizovat; práce či podnik, kde se chceme stát schopnějšími a sebevědomějšími; zdraví, které se snažíme zlepšit - například odvykáním si nezdravým látkám a nezdravému životnímu stylu a zároveň třeba zvykáním si na novou stravu, více pohybu, apod. Může to být cokoli - i všechno výše zmíněné naráz.
Pokud se nám něco nedaří podle našich představ, máme to brát jako užitečnou zkušenost, která nám pomáhá k tomu, aby se zadařilo později. Ať už se jedná o cokoli, máme si uvědomit, že "žádný učený z nebe nespadl" a že abychom v něčem byli opravdu úspěšní a zdatní, musíme to "prostě dělat" a praktikovat, bez ohledu na to, že to při prvních pokusech není dokonalé ani úspěšné. Jsme vyzýváni k tomu, abychom se nevzdávali a pokračovali ve své snaze vypilovat sebe i to, o co se tolik snažíme, protože výsledky se jednoho dne dostaví, stejně jako odměna za naši dobrou práci - přestože se můžeme cítit frustrovaní, že své výsledky nevidíme teď hned. Dovolme si těšit se ze samotné cesty k cíli, a ne jen z cíle samotného. I kdybychom cíle nakonec nedosáhli nebo se rozhodli vydat jiným směrem, zkušenosti z původní cesty nám zůstanou a budou nám dobře sloužit.

Z Moudrosti orákula nám vyšla karta Věrné srdce. Ta nás vede k přehodnocení našich vztahů - zda jsme obklopeni opravdu důvěryhodnými lidmi, na něž se můžeme spolehnout a kterým na nás upřímně záleží, nebo jsou tam naopak někteří, jejichž věrnost je falešná a trvá jen po dobu, kdy od nás dostávají to, co chtějí.
Jako citliví, láskyplní lidé můžeme mít tendenci snažit se všem vždy zavděčit a nikdy nikoho nezklamat. Bereme si osobně, když někomu nedokážeme dát něco, co očekával, a považujeme to nejen za své selhání, ale také za "ublížení" druhému člověku. Pokud jsme však druhému opravdu nějak neublížili a on nás přesto obviňuje za své zklamání, jedná se o citové vydírání a snahu vydobýt si od nás to, co chce, bez ohledu na nás. Protože jsme však velmi citliví na přízeň či nepřízeň druhých, často podléháme nátlaku a vyhovíme, přestože duše uvnitř nás křičí Ne! Názory druhých a jejich přítomnost v našem životě je pro nás důležitější než vlastní duše - a to je špatně. Pokud se takto chováme sami k sobě, naše duše si najde cestu, jak se ozvat, a to velmi důrazně.
V první řadě se začnou bortit tyto vztahy založené na našem neustálém sebeobětování. Nechat se využívat nám totiž nikdy nezaručí lásku. Možná si udržíme v životě onu konkrétní osobu, ale lásky se od ní nedočkáme. Budeme strádat. Nejen, že druhý člověk nám nedá lásku, kterou jsme očekávali, ale v našem nitru bude narůstat volání naší duše po naší lásce, které se jí nedostává, zatímco jsme tolik zaměstnaní plněním očekávání jiných lidí a snahou se jim zavděčovat, aby nás náhodou neopustili. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že pokud nás někdo opustí jen proto, že jsme mu najednou v něčem nevyhověli, pak to není přítel a ve skutečnosti s námi nikdy být nechtěl, ani mu nešlo o nás - jen o to, co jsme mu dávali. Skuteční přátelé a opravdu věrní lidé nás neopustí jen proto, že si uděláme čas pro sebe, že nevyhovíme nějaké jejich žádosti nebo že s nimi třeba v něčem nesouhlasíme. Pokud nějakým naším vztahem otřese byť jen sebemenší náznak, že něco nebude podle představ jiných, je něco špatně.
Proč bychom měli stát o vztahy s lidmi, kteří nás nemilují? Proč bychom se měli prodávat za něčí falešnou přízeň či uznání? Proč bychom se měli ponižovat, jen aby se někdo jiný cítil výš? Co kdybychom se obrátili konečně zpět do našeho vlastního nitra a začali se konečně věnovat té uplakané, nahněvané, zanedbávané a přehlížené duši, kterou jsme celou dobu odstrkovali na vedlejší kolej, protože "jiní byli důležitější"? Právě tehdy, když zanedbáváme sami sebe, cítíme se zanedbávaní i ostatními lidmi, protože ti nám slouží jako zrcadlo. Místo abychom si však uvědomili toto zrcadlení a zaměřili se na řešení příčiny, začneme se místo toho ještě více snažit zavděčovat druhým, což vede ke stále většímu odcizení, pocitu zrady, opuštění, nedůležitosti aj. Bez ohledu na to, co všechno pro druhé uděláme a co všechno nám na to řeknou, stejně se budeme nadále cítit mizerně - protože se chováme mizerně sami k sobě. Je-li to náš případ, vezměme to jako příležitost ke změně. Buďme ochotni vzdát se falešných známostí, které trvají jen díky přetvářce, předstírání a našemu rozdávání se. Nepotřebujeme je. Zaměřme se na to, aby se naše vlastní duše cítila dobře s námi. Najednou se přestaneme cítit sami a přestaneme být tolik závislí na jiných lidech a jejich přízni. Naopak to nefunguje. Toužíme-li po lásce, musíme začít uvnitř sebe. Budeme-li věrní sami sobě a své duši, budeme přirozeně přitahovat stejně tak věrné osoby a věrné vztahy - a naopak z našeho života přirozeně vymizí ty, které takové nejsou.

Z Orákula mořských panen jsme dostali kartu Návrat Lemurie. Ta odkazuje za mytickou říši zvanou Lemurie, kde žily bytosti v naprosté symbióze s přírodou. Vyzývá nás, abychom se i my s přírodou sžili, navázali s ní kontakt a uvědomili si, že jsme nikdy nepřestali být její součástí. I když žijeme mezi čtyřmi stěnami, stále nás ovlivňují měsíční fáze, počasí i roční období. Příroda nás touto cestou zve, abychom ji navštívili a vraceli se k ní co nejčastěji. Pokud trpíme únavou, vyčerpáním nebo přetížením v důsledku starostí či přemíry povinností, vyhraďme si alespoň krátké časové období na pobyt v přírodě. I kdyby to měl být parčík uprostřed města, bude mít na nás tato chvíle strávená v blízkosti kousku přírody blahodárný vliv.
Je to zároveň vedení k přehodnocení našeho životního stylu (i vztahů a dalších oblastí) a pokusili se ho upravit tak, aby byl pro nás více přirozený. Upravme svůj časový rozvrh, nastavme si asertivní hranice vůči druhým lidem, dopřejme si prostor také pro odpočinek a zábavu a mysleme i na sebe a své potřeby. My jsme zodpovědní za to, že se naší duši a tělu dostane toho, co potřebují, a tak se jim pravidelně věnujme. Čím lépe se o sebe budeme starat, tím lepší bude i všechno ostatní.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k návratu k sobě samým - ať už to pro nás znamená cokoli. Máme se začít aktivně věnovat tomu, co rádi děláme, a rozvíjet své schopnosti, dovednosti i jiné silné stránky - stejně tak můžeme kultivovat ty slabší. Je to ideální období pro změnu návyků, ať už mentálních, emočních nebo fyzických. Nemáme se nechat odradit, když hned neuvidíme výsledky nebo nějaký efekt. Každý krůček kupředu je pořád krokem kupředu. Vedeme si dobře!
Jednou z oblastí, na kterých můžeme zapracovat, je navazování a udržování kvalitních vztahů. Každý vztah, který navážeme, je nám v jistém smyslu zrcadlem a říká nám něco důležitého o nás samých. S lidmi, s nimiž si skvěle rozumíme, jsme si do velké míry podobní. S lidmi, s nimiž si nerozumíme nebo s nimiž máme komplikované vztahy, se nám dostává příležitosti naučit se něco o sobě - o motivech, s jakými jsme daný vztah navázali a proč ho udržujeme, o tom, kde máme své slabé stránky, kterých mohou druzí zneužívat, jaký strach v sobě nosíme a jak nás ovládá, apod.
Jsme-li zaneprázdněni svými dysfunkčními vztahy, nemáme čas věnovat se sami sobě. Naše duše se pak oprávněně cítí zanedbávaná a přehlížená a promítá tyto své pocity na druhé lidi - kteří nás pak v našich očích zanedbávají a přehlížejí. Chceme-li zlepšit kvalitu vztahů v našem životě, zaměřme se v první řadě na vztah, který máme sami k sobě, a na to, jak se k sobě chováme. Zlepšíme-li své chování ke své vlastní bytosti, naše energie se pozvedne a začne pozvedávat i energii našich vztahů. Nebude-li nějaký vztah v souladu s energií lásky a zdravé úcty, přirozeně skončí, a je to tak dobře.
Obklopujme se lidmi, kterým na nás opravdu záleží, kteří jsou upřímní a skutečně věrní. Ty ostatní nechme jít. Tím dáme své duši jasně najevo, že na ní záleží, a přestaneme na druhých lidech nezdravě viset, protože se budeme cítit milovaní i tak.
Velmi nám v tomto období pomůže trávení času v přírodě. která je naším pravým domovem. Ne nadarmo se říká, že "kam nechodí slunce, tam chodí lékař". Dopřejme si každý den alespoň chvíli strávenou v přírodě, kdy vypustíme všechny své starosti a jednoduše prostě budeme. Můžeme zjistit, že vše, o co jsme si dělali starosti, se bude zázračně léčit a měnit k lepšímu, už jen tím, že jsme to na chvíli pustili ze svých otěží. Odevzdejme se tedy do péče Matky Přírody, nalaďme se na její rytmy a dovolme si se s nimi sladit. Všechno ostatní začne přirozeně plynout spolu s námi.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.