neděle 11. června 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.6. 2023

Milí přátelé,

energie uplynulého týdne měla za úkol nám pomoci dostat ven nejrůznější potlačené a nedoléčené emoce. Protože mnohé z nich jsme zatlačili velmi hluboko do kouta našeho vědomí, až jsme na některé možná úplně zapomněli, je třeba o to silnější impuls k jejich vyvolání na povrch. Přestože nemusíme vidět všechny souvislosti ani konkrétní smysl, můžeme si být jisti, že veškeré emoční výkyvy, únava a útlum nebo naopak silný neklid a nespavost, frustrace a jiné nepříjemné projevy jsou důsledkem procesu, který se odehrává uvnitř nás a kterému když se pokorně odevzdáme, budeme nakonec navedeni přesně k tomu, co potřebujeme uvolnit ze svého nitra ven. Minulý týden mohl být pro mnohé z nás velmi náročný, a proto je nyní třeba, abychom si ponechali čas na oddechnutí, zpracování všeho, co jsme v sobě objevili, na dočerpání energie, o kterou jsme přišli, i na léčení ran, které jsme utrpěli, ať již nedávno, a nebo již dříve (a byly nám připomenuty něčím novějším). Ponechme si tolik času a prostoru, kolik jen potřebujeme. Požádejme také své anděly a duchovní průvodce o pomoc, ochranu a vedení, a oni nám ho s láskou poskytnou. Bez naší žádosti a našeho svolení nemohou zasáhnout, neboť respektují naši svobodnou vůli. Požádáme-li o nebeskou asistenci, bude nám vždy poskytnuta, i když ne vždy ve stejné podobě, v jaké bychom ji očekávali. Někdy nám sešlou osoby, souhry okolností nebo věci, které nás správně nasměrují, jindy nám naopak pošlou nějakou myšlenku, nápad, pocit, vizi nebo znamení, které nás navedou k tomu, co máme udělat. Buďme tedy ochotni pomoc přijímat bez ohledu na formu, a buďme za ni vděční.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Trojka Myšlenek. Představuje naše citová zklamání, nesplněná přání, osobní ztráty i jiná emoční zranění. Touto kartou nás Nebesa vedou k tomu, abychom si dopřáli čas na zpracování svých pocitů a na důkladné uzdravení svého srdce. Každý z nás je jiný a každý z nás proto potřebuje jinou formu léčení. Stejně tak každý člověk potřebuje různé množství času na to, aby své srdce uzdravil. Neexistuje žádný univerzální návod, co a jak udělat, abychom svá zranění vyléčili, společné však mají všechny cesty jedno: Lásku. Láska je energie, která nám slouží jako hojivý balzám na naše rány způsobené ztrátou. Pomáhá nám najít nový vnitřní mír a svítí nám na cestu i tam, kde je ta nejneprostupnější tma. Láska uzdraví každé zranění způsobené jejím nedostatkem. A je to zejména naše vlastní láska, kterou nyní nejvíce potřebujeme. Láska vycházející z našeho vlastního srdce, proudící naší vlastní bytostí. Láska není jen cit k jiným duším - je to něco, co je součástí nás, naší podstaty. Je to stav bytí. Síla, kterou ztělesňujeme a která proudí skrze nás ven a zase zpátky. Nemusí být nikam konkrétně nasměrována. Prostě jí dejme volnost, aby se rozproudila celou naší bytostí, a ona to udělá. Po cestě bude léčit všechno, co bude léčení potřebovat.
A pokud patříme mezi ty, kdo již svůj vnitřní mír našli a žijí ho, je toto pro nás vedení, abychom pomohli léčit ty, kdo to potřebují.
Tak si společně pomáháme překonávat kolektivní smutek, strach, hněv i jiné pocity, z nichž mohou vyvstávat nepříjemné problémy. Cokoli uděláme pro sebe a své uzdravení, stejně jako pro druhé a jejich uzdravení, pomáhá léčit náš svět - je to součást poslání, kvůli kterému jsme sem přišli. Budeme-li následovat své vnitřní vedení a dopřejeme si potřebné léčení a lásku, přirozeně se naše nitro i náš život uvede do pořádku. Na místě, které se uvolní v našem srdci po vší té bolesti, kterou propouštíme, se pak bude moci uhnízdit nová láska a mír, který si přejeme.

Z karet Moudrost Země jsme dostali kartu Komunikace s Božstvím. V obdobích, která jsou pro nás náročná a vyčerpávající, můžeme zapomínat na to, že nejsme sami a že je nám neustále k dispozici "Nebeská linka důvěry", na kterou se můžeme obrátit. Zejména je důležité si to pamatovat ve chvílích, kdy nám nerozumí naši blízcí nebo lidé, od nichž bychom pochopení očekávali. Vytvořme si nějakou upomínku, ať už na displej mobilu, na obrazovku počítače nebo na lísteček v peněžence, která nám pokaždé připomene, že nejsme sami, že jsme milováni a že o všechno bude postaráno, že můžeme kdykoli svěřit své pocity a myšlenky Nebesům, i všechno ostatní, co nám pomůže navracet se pravidelně do kontaktu s Nebesy (i se svým vlastním Božstvím, jehož odraz je uvnitř nás).
Tato karta nám také připomíná, že odpovědi na naše nejniternější otázky jsou často skryty v našem vlastním nitru. Žena vyobrazená na kartě je obklopena temnotou, avšak u srdce jí září květ lotosu, který představuje čistotu a pravdivost hlasu srdce. Ne vždy nám pomůže hledat odpovědi u jiných lidí nebo u jiného vnějšího zdroje. Dostává-li se nám protichůdných rad, a nebo se po vyslechnutí cizích názorů a doporučení cítíme ještě hůř, uděláme nejlépe, když se obrátíme sami do sebe a necháme si poradit od vlastního srdce. To ví samo nejlépe, co potřebujeme, i proč.

Z Orákula jednorožců jsme dostali kartu Nevinnost, která nás nabádá, abychom přestali s obviňováním. Ať už viníme jiné lidi nebo sami sebe za jakákoli selhání a zranění, nic tím nevyřešíme, jen se plníme hořkostí a své léčení blokujeme. Pokud tedy zranění, která se v tomto týdnu budeme snažit vyléčit, souvisí s jednáním někoho jiného (nebo i nás samých), máme odolat pokušení házet na něho vinu. Přestože jsou všichni lidé zodpovědni za své činy, stejně jako za jejich následky, obviňováním svého uzdravení nedosáhneme. Pokud jsme vedeni ke konkrétním krokům vedoucím k nápravě situace, pak je následujme. V opačném případě ponechme viníky (ať již skutečné nebo domnělé) Zákonu rovnováhy, který se postará o spravedlivé vyrovnání.
Poselstvím této karty je, abychom nynější rozběhnutý proces vyplavování našich zranění zase nezablokovali tím, že se zaměříme na něco/někoho jiného; na to, kdo za co může nebo proč se co stalo. To teď není na nás, abychom to řešili. Máme řešit sebe, léčení svého nitra a svou budoucnost. Je na nás, zda bude plná nové lásky, a nebo budeme přešlapovat na místě a stěžovat si na to, kdo co udělal a jak je to hrozné. Minulost nezměníme. Budoucnost ano. A rozhodovat můžeme pouze sami o sobě. Rozhodněme se tedy pro lásku a osvobození se od starých bolestí. Bude-li naše rozhodnutí upřímné, můžeme se spolehnout, že nám přinese své požehnání.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k uvolňování emocí, které se možná derou na povrch a kterým se možná snažíme odolávat. Všechny tyto emoce, ať už je vyvolal jakýkoli impuls, potřebují být projeveny, uvolněny a propuštěny. Tak se uvolní v našem srdci místo pro novou lásku a nové štěstí. Můžeme tím také napomoci ke svému fyzickému uzdravení, pokud se naše potlačené emoce promítly do fyzických obtíží.
Máme si přitom nechat pomoci od nebeských i pozemských andělů. Řekněme si o pomoc, cítíme-li, že ji potřebujeme. Nemusíme být na všechno sami. Nezapomínejme na to, že naši andělé jsou tu pro nás. Pokud na to zapomínáme, udělejme si laskavost a uložme si nějakou formu upomínky, která nám to bude připomínat. Obnovením svého kontaktu s Nebesy si otevřeme další cestu k řešením a léčení, které potřebujeme.
Neřešme teď, kdo může za který problém a kdo nese za co vinu. To teď není podstatné. Soustřeďme se sami na sebe a na to, abychom se uzdravili. Děláme tak sami sobě tu nejlepší službu. Neplýtváme svou energií na ty, kdo si ji nezaslouží, ani jejím koncentrováním a rozdmýcháváním neposilujeme nežádoucí situace. Pokud svou energii přesměrujeme z obviňování na vlastní léčení, využijeme ji mnohem líp. Vymaníme se z pozice oběti a navrátíme se do pozice své vlastní síly.
Bez ohledu na to, co se nám stalo nebo děje, máme mít jako prioritu Lásku a její léčivou moc. Dokážeme-li jí věnovat potřebný prostor a volnou ruku, dokáže zase ona v našem životě zázraky.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.