sobota 22. července 2023

Kartička pro týden od 24. do 30.7. 2023

Milí přátelé, 
protože jsem stále mimo domov, mám pro vás i tentokrát výklad na další týden s jednou kartičkou ze sady Šepot oceánu (Whispers of the Ocean) od Angely Hartfield.

Pro týden od 24. do 30.7. 2023 nám vyšla kartička s názvem VYKLÍZENÍ PŘEBYTKU. Je na ní vyobrazený rejnoček, který se rád schovává u dna a nabírá na sebe písek a kamínky, aby se zamaskoval. Pro nás je tato karta vedením, abychom na sebe žádnou zbytečnou tíhu nenabírali. Jako vnímaví a empatičtí lidé míváme tendenci brát na sebe tíhu celého světa, jeho tragédií, problémů a utrpení, a stejně tak i tíhu lidí, kteří nás obklopují, zejména těch nejbližších. Máme si uvědomit, že tím, že se sami budeme trápit, nikomu od utrpení nepomůžeme. Právě naopak. Celou situaci jen zhoršíme a posílíme tak to, co si ve skutečnosti přejeme uzdravit. Tak jako zraněnému člověku nepomůže, když se jeho zachránce zraní také, ani my si na sebe nemáme přebírat tíhu druhých. To nemá nic společného se soucitem a solidaritou. Soucítit s druhými můžeme i bez sebedestrukce. Mnohem více jim pomůžeme, když sami zůstaneme klidným a pevným pilířem, o který se mohou opřít.

Přebytečnou tíhu můžeme prožívat také vlivem přemíry vlastních myšlenek a emocí. Velmi nám prospěje meditace, psaní deníku a jakýkoli jiný zdravý způsob, jakým ze sebe všechny tyto myšlenky a emoce dostaneme ven. Pokud je budeme potlačovat, budou se v nás hromadit a nakonec stejně vybouchnou - a velmi pravděpodobně v okamžiku, kdy to budeme nejméně potřebovat. Stejně tak mohou potlačované myšlenkové a emoční energie vyvolat zdravotní problém, protože si najdou cestu ven skrze naše tělo. (Přebytečná tělesná tíha je také častým důsledkem tíhy vnitřní.) Udělejme si tedy službu a dopřejme si co nejčastěji alespoň chvíli na vypuštění všeho, co v sobě nosíme. I kdyby to  mělo být jen pět minut, pravidelná psychohygiena je stejně důležitá jako hygiena, kterou dopřáváme svému tělu - a tu si přece také nedovolíme zanedbávat.

Přebytečná tíha může mít i podobu starostí a dramatických scénářů, které si vytváříme ve své hlavě. Tato karta je pro nás připomínkou toho, že nic není tak dramatické, jak nám to připadá, a že mnohé problémy si vytváříme či zhoršujeme sami svým myšlením. To, že se budeme neustále stresovat, nám nikdy nepomůže nic vyřešit - přidáváme si tak ještě více stresu a ještě více tak zhoršujeme své rozpoložení. Chceme-li pomoci vyřešit nějakou problematickou situaci, zbavme ji v první řadě zbytečné tíhy, kterou k ní sami přidáváme svým myšlením.

Zátěž pro nás mohou představovat také vztahy, které nám více berou než dávají a ve kterých chybí rovnováha mezi oboustranným dáváním a přijímáním, ve kterých jsme nesvobodní, či dokonce zneužívaní. Jednáme-li s druhým člověkem s úctou a láskou, které se nám však nevrací nazpět, je to volba toho druhého a nemusíme si tudíž dělat žádné výčitky, když vztah opustíme či omezíme kontakt. Nikdo z nás nemá povinnost trpět neuctivé chování ze strany kohokoliv. (Totéž platí i pro vztah ve smyslu zaměstnání či podnikání.)
Mějme na paměti, že čím lépe se chováme sami k sobě, tím spíše budeme přitahovat do života lidi, kteří budou tuto úctu odrážet. Sami učíme druhé, jak se k nám chovat, tím, jak se chováme sami k sobě a zda se sami za sebe umíme postavit, je-li to třeba.

Přebytečnou tíhu mohou tvořit také věci v našem domově či pracovišti, které nás podvědomě zahlcují. To kromě fyzických předmětů znamená i všechny nedokončené úkoly a jiné formy dluhů. Pomůže nám, když si uděláme čas na důkladný úklid, dokončení úkolů, vytřídění věcí a vyřazení těch, které nepotřebujeme. Pokud je nechceme vyhodit, můžeme je prodat či darovat. Tak rozpohybujeme proud energie v našem životě, protože kdykoli něco vydáme, uvolňujeme tak místo k něčemu novému, co budeme moci přijmout.

Nakonec je pro nás vnitřní zátěží také závislost v různých formách a jakýkoliv druh sebedestruktivního chování, kterým si sami ubližujeme (sem spadá i tendence dovolovat druhým, aby nás zneužívali, nebo se jim ve všem přizpůsobovat do takové míry, kdy ztrácíme sami sebe). Pokud máme sami vůči sobě nějaký pocit viny či dluhu, nastal čas ho vyrovnat a uzdravit. Podniknout konkrétní kroky k pozitivní změně. Tyto kroky nemusejí být radikální - čím menší a nenápadnější krůčky budeme dělat, tím menší odpor nám naše návyky budou klást. Sebemenší věc, kterou pro sebe uděláme, však zapůsobí jako hojivý balzám pro naši duši i tělo, a každý sebemenší úspěch nás posune dále někdy i mílovými kroky.

Ať se nám tedy ve všem daří a vytrvejme ve svém úsilí. Život za to stojí.

Krásné letní dny!

- Magda

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.