neděle 27. srpna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.8. do 3.9. 2023

Milí přátelé, 

srpen nám uzavírá již druhý superúplněk v tomto měsíci, tentokrát ve znamení Ryb, který nastane v noci z 30. na 31. srpna a který by měl být zároveň tím nejviditelnějším/největším úplňkem tohoto roku. Úplněk je časem završování a dokončování, ať už to znamená doslovné zakončení něčeho v našem životě či nějakého našeho projektu, zároveň je to však také období, kdy z našeho nitra vycházejí na světlo nejrůznější myšlenky, pocity a vzpomínky, které jsme se snažili nevidět, které jsme potlačovali a hromadili někde uvnitř, a které si během úplňku tradičně hledají cestu ven do našeho vědomí, abychom je uznali a propustili. Budeme-li v tomto období více emocionální a citliví, je to v pořádku - tento proces je pro nás důležitý, abychom s sebou nenosili zbytečnou vnitřní tíhu a mohli se pohnout dále bez těchto našich břemen. Pokud se setkáme s nějakými situacemi, které v nás vyvolají silné emoce, velmi pravděpodobně se jedná o odpověď na volání našeho nitra, které se potřebuje ode všeho potlačeného očistit. Přestože není příjemné čelit svým strachům a bolestem, je to důležité a pomůže nám to. Samozřejmě tím nemusíme procházet sami a potřebujeme-li pomoc, neváhejme si o ni říct. 
Ryby jsou velmi intuitivní znamení, takže se může velmi zesílit i naše mimosmyslové vnímání. Můžeme si začít uvědomovat mnohé věci, které jsme třeba měli dlouho na očích, ale neviděli pod jejich povrch. Pokud dojdeme k nějakému uvědomění nebo novému zjištění, může nám to pomoci s rozhodováním o našich dalších krocích. 
V tomto období můžeme mít také živější sny, které jsou rovněž jedním z prostředků, jakými se naše podvědomí zbavuje všeho, co potřebuje dostat ven. V těchto silných snech nehledejme žádné "poselství" nebo hlubší význam, protože jejich hlavním smyslem je dostat z našeho nitra pryč emoce a myšlenky, které jsme potlačili a které nejsme ochotni propustit při vědomí. 
Ať se v tomto týdnu bude dít cokoli, bude lepší to zbytečně nepitvat, prostě to nechat plynout, odžít si to a hlavně si to nebrat osobně. Nebudeme sami, kdo se může cítit frustrovaně, a v kombinaci s momentální retrográdní fází Merkuru mohou mezi námi a druhými snadno vznikat zbytečné konflikty a nedorozumění. Využijme energii Rybího úplňku k tomu, abychom dokázali vnímat to dobré uvnitř sebe i druhých bez ohledu na to, co se bude dít navenek. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla pro tento týden Sedmička Činu. Ta vypovídá o pocitu ohrožení ze strany jiných, o strachu z jejich jednání a o naší vnitřní připravenosti na obranu. Pokud se reálně nacházíme v situaci, kdy jsou překračovány naše hranice, je pro nás tato karta vedením, abychom se nebáli své hranice jasně vymezit, zdůraznit a trvat na nich. Pokud někdo druhý není schopen naše hranice ctít (zatímco my ty jeho ctíme), je nutné se postavit sami za sebe a své hranice si ubránit, byť i za cenu ukončení vztahu. Sami jsme jistě ohleduplní (a někdy až příliš), a tak máme plné právo žádat ohleduplnost i od druhých. Naše duše a tělo spoléhají na to, že je ochráníme, a tak nebuďme těmi, kdo je zradí, ale naopak jim dokažme, že nám mohou věřit. Schopnost stát sami za sebou, když je to třeba, je základem naší sebe-důvěry. Necháváme-li druhé po sobě šlapat, nebo si dokonce po sobě šlapeme my sami, nemůžeme se divit, že žádnou sebedůvěru nemáme, protože sami sebe zrazujeme. 
Tato karta však může být i varováním před přílišnou defenzivností. Pokud jsme nějak frustrovaní a ve svých myšlenkách se zabýváme konflikty, až jsme na ně celí "nažhavení", stačí pak i sebemenší impuls k tomu, abychom vyběhli do boje a začali se úporně bránit a hájit, aniž by to bylo adekvátní situaci. Každý z nás by mohl vyprávět o takových situacích, kdy se předem bál nějakého konfliktu, předem se na něho připravoval, až ho nakonec sám vyvolal nebo k němu aktivně přispěl. Zejména v období retrogradity Merkuru může docházet k nedorozuměním a nejasně pochopené komunikaci velmi snadno. Dejme si tedy pozor na tuto svoji "vnitřní nažhavenost" a neočekávejme konflikty už předem. Druzí lidé většinou nemají ani tušení, co všechno v sobě nosíme a co všechno v nás mohou nešikovnou poznámkou probudit za emoce. A totéž samozřejmě platí i obráceně. Pokud někdo v našem okolí zareaguje na náš podnět přemrštěně, neberme si to osobně. Nikdo z nás to v tomto období nemá lehké. (Samozřejmě to však neznamená, že bychom měli tolerovat jakékoli napadání nebo jiné překračování hranic - viz. první význam této karty.)
Věnujme se v tomto období meditacím i jiným aktivitám, které podpoří náš vnitřní klid. Pokud ze sebe potřebujeme dostat nějaké silné emoce a myšlenky, využijme k tomu deník, sport nebo jiný zdravý způsob, který nám poslouží jako ventil, aniž by uškodil nám nebo jiným. Naši andělé nám rádi pomohou najít ten správný. Mějme také na paměti, že hněv je lidský a že stejně jako jakákoli jiná emoce si zaslouží svou pozornost a prostor, jen je třeba ho bezpečně usměrnit. 

Z Orákula moudrosti Země jsme dostali kartu Požehnaný zrak. Tou nám Nebesa připomínají, že naše realita je ve velké míře určována tím, jakým způsobem se rozhodujeme na ni pohlížet. Přestože vidíme svým fyzickým zrakem tytéž události a věci, to, jakým způsobem si je vykládáme ve své hlavě, určuje to, jaký z nich máme pocit a za co je považujeme. Jsme vedeni k tomu, abychom se nebáli měnit úhel pohledu. Přestože na dané věci nebo události nic nezměníme, velmi ovlivníme to, jak (a zda vůbec) se nás daná situace dotkne a jaký na nás bude mít vliv. Pokud se kvůli něčemu trápíme nebo se něčím užíráme, máme se na danou věc prostě podívat jinak. Když změníme svůj úhel pohledu a svůj postoj k dané záležitosti, změní se najednou v našich očích i tato záležitost. 
Tato karta je také vedením ke zdravému nadhledu, který nám pomůže odosobnit situace, s nimiž se můžeme potkat a které, když si nebudeme brát osobně, se nás nedotknou. Znamená to, že ať se setkáme s jakoukoli situací, i nepříjemnou, nemáme se do ní zbytečně ponořovat a nepouštět si ji k srdci. Podívejme se na ni z nadhledu a zjistíme, že není tak hrozná a tak dramatická, jak se ze začátku zdála být. Ušetříme si tak mnoho energie. 

Z karet Moudrosti Avalonu jsme dostali kartu Krávy, která je symbolem výživy, péče a hojnosti. Spíše než na vydávání energie se nyní máme zaměřit na její doplnění. Máme dostatečně odpočívat, a to s vědomím, že o všechno je a bude postaráno. 
Také to může být poselství o tom, že naše frustrace a podrážděnost (viz výše) může být způsobena nedostatečnou výživou našeho těla a duše, nebo nedostatečnou pozorností, kterou jim věnujeme. Pokud máme na prvním místě jiné lidi nebo nějaké své povinnosti, a až pak, po vyřízení všech těchto priorit se věnujeme sobě podle toho, zda nám vůbec nějaký čas a energie zbydou, nemůžeme se divit, že se naše vlastní bytost cítí frustrovaná. Pokud se necítíme dobře, je načase učinit z péče o sebe stejnou prioritu, jakou dáváme jiným lidem nebo svým povinnostem. Starat se o sebe je také naše povinnost! Tak jako když do auta nedoplníme benzín a nedopřejeme mu potřebný servis, přestane po čase fungovat, je to podobné i s péčí o naše tělo a duši. Abychom mohli zvládat všechny ty povinnosti a jiné "mnohem důležitější" věci, musíme v první řadě fungovat my sami. Ať k tomu potřebujeme cokoli, o co si naše duše a tělo říkají, dopřejme si to bez odkladu. Neustálé odkládání vlastních potřeb má za následek to, že se nahromadí tak, až nás položí, a všechny ty "mnohem důležitější" věci půjdou stejně stranou. Naše duševní a fyzické zdraví jsou absolutní priorita, a tak bychom k nim měli přistupovat. Zasvěťme tedy tento týden důkladné péči o ně, neřešme dramata kolem sebe, vypouštějme pravidelně všechnu negativní energii, kterou možná vstřebáme, a zůstávejme soustředěni na lásku - k sobě i k druhým. Tak v pořádku přestojíme i to nejnáročnější období. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu máme být opatrní na to, jak si vykládáme dění okolo sebe nebo interakce s druhými lidmi. Můžeme se špatně pochopit a reagovat přehnaně - a zbytečně tak poškodíme naše vztahy nebo si způsobíme jiné problémy. Dejme si pozor na svou vlastní podrážděnost a nenechme se vyprovokovat k impulzivním reakcím. Samozřejmě, pokud někdo překračuje naše hranice, je důležité umět se za sebe postavit. Ne všechno, co vnímáme jako útok, je však opravdu útokem - a tak raději napočítejme do deseti, než otevřeme ústa, a dobře si rozmysleme, co a jak řekneme. 
Pokusme se v tomto týdnu udržet si zdravý nadhled a lehkost, neberme si věci osobně a mějme na paměti, že v náročnějších obdobích se cítí frustrovaně všichni, nejen my. Každý se občas dopustí omylu, každý občas řekne něco, čeho později lituje, každý už zažil nějaký ten "zkrat", a tak buďme ochotni odpouštět (druhým i sobě samým), když se taková chyba stane. Pokud však někdo záměrně a zcela vědomě jedná zraňujícím způsobem, rozhodně nejsme povinni to trpět. 
Ke zmírnění nepříjemných pocitů frustrace a podrážděnosti, stejně jako zvýšené emocionality, nám pomůže důkladná péče o své potřeby, a to jak fyzické, tak duševní. Jako dospělí lidé máme povinnost zajistit své duši i tělu všechno, co potřebují. Spoléhají na nás. Čím lépe se o ně budeme starat, tím lépe a raději nám budou sloužit a tím snáze zvládneme všechno, co zvládnout potřebujeme. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.