neděle 3. září 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 4. do 10.9. 2023

Milí přátelé, 

úplňkové období v kombinaci s Merkurem v retrográdní fázi dalo většině z nás pořádně zabrat a možná stále dává. Můžeme se cítit vyčerpaní, unavení, frustrovaní a podráždění, stejně jako lidé kolem nás, kvůli čemuž mohou vznikat různé formy konfliktů, nedorozumění a jiných nepříjemných situací. Naši andělé nám pro toto období zdůrazňují význam pravidelné emoční a myšlenkové očisty (např. pomocí psaní deníku, meditací, aj.) a také význam odpuštění - vůči druhým i vůči sobě samým. Většině z nás velmi záleží na našich vztazích a možná si bereme příliš k srdci, když s někým nevycházíme dobře. Pocity viny, které můžeme táhnout ve svém nitru všude s sebou, je nutné zpracovat a propustit. Musíme si uvědomit, že nejsme a nikdy nebudeme dokonalí, a pokud jsme pro nápravu situace udělali, co jsme mohli, můžeme pocit viny nechat jít. Pocit viny je indikátor - říká nám, že něco, co jsme udělali (nebo neudělali), není v souladu s tím, co vnímáme jako správné, a vede nás tak ke zlepšení situace a vlastnímu poučení. Chybami se učíme a rosteme, tak jako všichni ostatní, a jsou součástí naší lidské cesty. Pokud se tedy nejedná o opakované a záměrné jednání, můžeme to s klidem propustit ze svého srdce i mysli. Nenechme tato emoční břemena, aby se v nás hromadila.
V tomto období se Měsíc nachází ve fázi couvání, což je ideální doba pro sebezpytování, meditace, cesty do svého nitra a přemítání. Zároveň je to vhodný čas pro propouštění všeho, co si ve svém životě (nebo ve svém nitru) již nepřejeme dále přechovávat - propouštění nezdravých návyků, toxických vztahů, negativních přesvědčení, přebytečných kil, apod. S ubývajícím Měsícem pak můžeme nechat ubývat i tyto věci, k čemuž je ale důležité, abychom byli ochotni se jich vzdát a byli ochotni se změnit. A přesně to je hlavní téma tohoto týdne. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum Sen Bohyně (Goddess Dream Oracle; Wendy Andrew)
  • Šepot přírody (Nature's Whispers; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Posel Činu, který představuje buď osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, jedná o někoho nadšeného, upřímného a činorodého, který nám může pomoci svou živou energií probudit tu naši. Jestliže v tomto popisu vidíme sami sebe, pak je to vedení k tomu, abychom tyto své vlastnosti využili k dobru svému i druhých.
Co se týká situace, vypovídá tato karta o nové energii, novém zápalu a inspiraci k činům. Přestože současné období působí spíše únavně a útlumově, může se nám dostat nových nápadů, které nás nadchnou a které nám pomohou pocítit zase zájem, nadšení a radost ze změn. Nemáme se bránit novým podnětům k učení, k seberozvoji a ke kreativní činnosti. Tato karta obvykle vypovídá o záležitostech tvořivých a pracovních, nicméně i v ostatních životních oblastech je to poselství o tom, že se máme otevřít nové energii - a novým lidem, novým příležitostem, novým způsobům. Inspirace ke změnám přitom nemusí přijít jako nějaké radostné vnuknutí, ale i jako výsledek nahromaděné frustrace, která nás dotlačí až na samý okraj a v podstatě nás ke změně "donutí". Přitom se však jedná o odpověď na naše vlastní přání a touhu naší duše změnit dlouhodobě nefunkční oblast našeho života.
V neposlední řadě je to pobídka k tomu, abychom se nebáli stát se novým člověkem, vzdát se těch svých částí, které k nám ve skutečnosti nepatří (které jsme možná předstírali, abychom se zalíbili někomu jinému) nebo které nám škodí, a byli ochotni se změnit tak, aby to odpovídalo našim skutečným hodnotám a přáním. Pokud jsme z těchto svých částí udělali část své identity (např. pokud někdo celý život dělá nějakou věc a ví, že už je tím "proslulý" a že si ho možná nikdo neumí bez toho představit), může být obtížné se ke změně odhodlat. Tak jako tak k ní však budeme dovedeni, bez ohledu na námi kladený odpor. Udělejme si tedy službu a ušetřeme si zbytečnou ztrátu energie, kterou bychom vyplýtvali na odporování změnám. Využijme tento čas k introspekci, rozhodněme se, co nám už neslouží nebo dokonce škodí, a dovolme Nebesům, aby nám pomohla to uvolnit, propustit, uzdravit a uvolnit tak místo pro něco nového.

Z Orákula Sen Bohyně nám vyšla karta Trpělivost. I tato karta nás vyzývá ke změnám, které vyžadují trpělivost a čas. Je na ní vyobrazena Stařena, aspekt Bohyně, který souvisí s pozdní fází života a symbolicky nás provází i jakýmkoli jiným obdobím, kdy něco uzavíráme, dokončujeme a propouštíme. Máme mít soucit sami se sebou i s frustrací, kterou cítíme, když temnota a nejistota trvají příliš dlouho. Připomíná nám, že tak jako stromy na podzim odkládají své listí, aby mohlo vyživit půdu pro ty nové, které na jaře vyrostou, i my musíme nejprve odložit některé věci, abychom se mohli pohnout dále. Možná, že se nám neplní některá přání, protože odmítáme změnit to, co jim stojí v cestě. Možná lpíme na něčem, co nám ubližuje, aniž bychom si to uvědomovali, a sami sobě tak bráníme v cestě dál. Je-li tomu tak, rozmysleme se, zda je pro nás důležitější zachovat všechno za každou cenu při starém, a nebo zda by nám neprospělo některé věci přehodnotit a nechat je jít, abychom uvolnili místo něčemu novému. 
Zároveň je tato karta poselstvím o tom, že žádné temné období netrvá věčně a že i sebevíc dlouhá zima jednoho dne skončí.
Symbolicky je podzim a zima temnější polovinou roku, která nám ale nabízí možnost vydat se na cestu do sebe samých, udělat si v sobě pořádek a najít v sobě klid a mír. Zároveň je to období, kdy navenek nekvete žádný život, ale přitom se hluboko v půdě a uvnitř holých stromů odehrává proces důležité vnitřní výživy, bez kterého by nemohly růst. Ani my nemusíme neustále něco dělat a být "produktivní", protože odpočinek a čas strávený v klidu je pro nás úplně stejně důležitý a nemůžeme bez něj fungovat. Dopřejme si tedy oddech a věnujme si pravidelně čas na vnitřní výživu.
Tato karta nám říká, že není kam spěchat a že o nic nepřijdeme, když právě teď nejsme dokonale aktivní. Všechno má svůj čas.

Ze sady Šepot přírody nám vyšla karta s názvem Rozhodněte se. Ta nám říká, že aby se náš život opravdu změnil k lepšímu, je třeba být pro změnu od srdce rozhodnutí a opravdu ji byli ochotni připustit. Stále se nám zde opakuje téma vnitřního odporu vůči změnám, který nám stojí v cestě a kvůli kterému zůstáváme v některých ohledech nespokojení. V podstatě se nám dostává na vědomí, že změny k lepšímu jsou možné a jsou nám k dispozici, ale něco v nás je nechce a odmítá je. 
Je zajímavé, že stejně jako na předchozí kartě, i na této máme vyobrazený couvající Měsíc. Klade tedy o to větší důraz na čas strávený sami se sebou, během kterého pohlédneme do svého nitra, uvědomíme si, co všechno v něm nosíme, a dovolíme si to zpracovat. Velmi pravděpodobně najdeme právě tam onu příčinu svého odporu a strachu ze změn. Nějakou zlou zkušenost, nedoléčený pocit, silné negativní přesvědčení nebo sebedestruktivní návyk na úrovni duševní či tělesné. (S procesem sebepoznávání nám může velmi pomoci i vedená meditace nebo terapeut.)
Tato karta nám připomíná, že tak jako máme obrovskou schopnost tvořit, máme schopnost i ničit. Přitom však tato destruktivní síla nemusí být nutně chápána negativně - může nám i prospět, pokud se jedná o zničení, rozbití nějakého zažitého návyku, kterého se potřebujeme zbavit, toxického vztahu nebo čehokoli jiného, co je třeba propustit nebo od základů změnit.
Obvykle právě v těch oblastech, kde jsou změny nejvíce potřebné, cítíme největší odpor k jakékoli změně. Pokud máme tedy v určité oblasti života extrémní strach nebo jinou formu odporu, zaměřme svou pozornost právě tam. Protože s největší pravděpodobností je právě toto ten balvan, který nám blokuje cestu ke štěstí, které si přejeme. 

* * * 

SHRNUTÍ
Toto je týden zasvěcený radikální upřímnosti vůči sobě samým. Máme si dopřát čas o samotě, pohlédnout sami do sebe a na rovinu si přiznat, co v našem životě nebo v našem myšlenkovém či emočním naladění nefunguje a co je třeba změnit. Když si ujasníme, na čem bychom měli zapracovat, bude třeba, abychom se pro změny v těchto oblastech vědomě rozhodli a nebránili jim, jakmile se začnou odehrávat. Můžeme mít tendenci snažit se za každou cenu zachovat všechno při starém, což nám ale ke štěstí nepomůže. Zdánlivé "bezpečí" a "jistota", které nám všechno, co máme zažité, dává, neznamená, že je to pro nás dobré. Pokud nás něco opravdu naplňuje a funguje nám to, pak si to nechme, ale co nefunguje a neslouží nám, to bychom měli přehodnotit, proměnit nebo propustit. 
Přestože období konců nebývá příjemné, zároveň je to období nových začátků, a naši andělé nás proto povzbuzují, abychom se dívali před sebe, místo abychom se neustále ohlíželi vzad. 
Toto je týden, kdy máme šanci svůj život začít zásadně proměňovat v souladu s tím, co si přeje naše duše, avšak záleží na nás samých, zda a do jaké míry se nám to podaří. Pomalu se blížící podzim je pro nás připomínkou toho, že i závěrečná období mají své kouzlo, svůj význam a své sladké plody. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.