neděle 31. prosince 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.1. 2024

Milí přátelé,

přelom ze starého roku na nový je pro mnohé z nás časem, kdy se ohlížíme za svou minulostí a přemítáme o tom, co jsme všechno prožili, co všechno jsme zvládli nebo naopak nezvládli, a co z toho všeho si chceme brát s sebou do roku nového - nebo co bychom raději zanechali za sebou, či co bychom chtěli změnit k lepšímu. Jak dobře víme, i když má nový rok nové číslo a nové vibrace, neznamená to, že nastane zázračný nový začátek, který vymaže všechno staré. Mnohé záležitosti, které nás tížily v uplynulém roce, budou nadále pokračovat, a stejně tak i to, co nosíme ve svém vlastním nitru, nás může nadále tížit i přes všechnu naši snahu to propustit a osvobodit se. Že se nám v uplynulém roce něco nepodařilo naplnit nebo to nechat za sebou, neznamená, že je to špatně. Naši andělé nám připomínají, že jsme vždy přesně tam, kde právě být máme, a že je to tak v pořádku, i když nám to tak možná nepřipadá. Mohli jsme zažít mnoho bolestných událostí a utrpět šrámy, z nichž se léčíme dodnes, protože prostě potřebují svůj čas na zahojení. Rok 2023 byl extrémně těžký ve všech možných ohledech a je pochopitelné, že se na nás podepsal, ať už ve větší nebo menší míře. Je však třeba si uvědomit, že přese všechnu bolest a temnotu, kterou nás zahltil, jsme i tak měli možnost přijmout mnohá požehnání a krásné okamžiky - které však bohužel naše mysl vytěsňuje, neboť instinktivně upřednostňuje pozornost věnovanou negaci a strachu. Již v minulých týdnech jsme byli vedeni k tomu, abychom se vědomě rozhodli věnovat pozornost i tomu dobrému, co v nás, v druhých i ve světě je. Deník vděčnosti je jedním z nejlepších prostředků, jakými si můžeme vypěstovat a udržovat tento návyk. Obdobně taková "sklenice hezkých vzpomínek", do které vhazujeme lístečky s hezkými zážitky a kterou na konci roku otevřeme a připomeneme si to množství hezkých věcí, které nás v uplynulém roce potkaly, ať už nám připadal jakkoli hrozný. Toho dobrého zde máme stále mnoho - jen je třeba tomu věnovat pozornost. Jak řekl Henri Matisse: "Všude kvetou květy pro toho, kdo je chce vidět."
Ať už tedy vstupujeme do nového roku s jakýmikoliv očekáváními, je na nás, jaké kroky budeme konat, jaká rozhodnutí budeme činit a jak se postavíme k výzvám, které nám přinese. Nové začátky nezačínají jen Novým rokem, ale každým dnem, kdy se pro ně rozhodneme. Nechť tedy naše kroky vedou tím nejlepším možným směrem, nejen na Nový rok, ale každý den.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Karty sebelásky (Self-Care Cards; Cheryl Richardson)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro první týden nového roku vyšla Devítka Citů, která nás vyzývá, abychom si dovolili cítit se spokojeně a šťastně. Abychom si dopřáli uznání za všechno, co jsme přežili a zvládli, a upřímně se těšili ze své síly, odvahy a schopnosti se vyrovnávat s výzvami i těžkostmi na své životní cestě. Dovolit si je zde velmi důležité, neboť mnozí z nás si z nejrůznějších důvodů odmítají dopřát dobrý pocit ze sebe samých. Někdo to bere jako sobectví, sebestřednost nebo povýšenost, vychloubání se nebo něco jiného negativního a nežádoucího. Nicméně schopnost ocenit sebe samé by měla být stejná, jakou projevujeme všem ostatním. Druhé lidi neváháme oceňovat, povzbuzovat, děkovat jim. Proč by tedy mělo být špatné nebo nevhodné oceňovat a povzbuzovat svou vlastní bytost a děkovat jí za to všechno, čím nás doposud provedla a co prožila? S novým rokem nemusíme hned chvátat dál, za dalšími výzvami. Dopřejme si čas na to, abychom si plně užili to, čeho se nám podařilo dosáhnout. I kdyby nám to přišlo "málo" oproti tomu, co jsme si původně představovali a co jsme si přáli. Dopřejme si své vlastní uznání a ocenění. Schopnost přijímat lásku a úctu od sebe samých je klíčová ke schopnosti přijímat totéž od druhých a také ke zdravé rovnováze v našich vztazích.

Z Karet energie nám pro tento týden vyšla karta Zákeřnost. Ta sice může představovat určité negativní vlivy v našem okolí, které nás vystavují manipulaci a způsobují nám újmu duševní či materiální - a kterým je třeba se postavit, nicméně v kontextu výkladu se jedná zejména o zákeřnost našeho vlastního ega, které nám podkopává nohy, kdykoli vykročíme kupředu.
V návaznosti na první kartu, která hovoří o schopnosti přijímat dobré a těšit se z něj, tato karta poukazuje na tu naši část, která to dobré vždycky hned něčím zkazí. Buď k nám to dobré ani nepustí a odežene ho od nás pryč "preventivně", nebo naše dobré pocity a myšlenky začne kontaminovat strachem, pesimismem a negativitou. Naše ego je ta naše část, která je na něco zvyklá a chce to tak nechat za každou cenu. Nesnáší změny a snaží se nám v nich bránit, i když jsou pro nás dobré. Pokud jsme tedy doposud byli zvyklí žít ve strachu a raději se držet zpátky, a najednou se rozhodneme učinit nějaké aktivní kroky k pozitivním změnám, okamžitě se odněkud z našeho nitra začnou ozývat pochybnosti a na strachu založená varování, která naši odvahu a rozhodnost začnou naleptávat jako kyselina. Tato část nás samých nám sice původně měla sloužit k ochraně a zajištění bezpečí/přežití, nicméně v mnoha případech dělá přesný opak a brání nám v krocích, které nám právě k většímu bezpečí a jistotě mohou pomoci. Navíc tento opakující se stres a strach podrývají naše zdraví, jak psychické, tak fyzické. (Jsme-li ve strachu polapeni a nevíme sami, jak ven, neváhejme vyhledat odbornou pomoc terapeuta.)
Naši andělé vědí, že období kolem Nového roku je pro mnoho z nás obdobím různých rozhodnutí ke změnám, a připomínají nám, abychom si dávali pozor na tohoto našeho vnitřního "podkopávače" a nenechali se jím brzdit. (Vzpomeňme si na malého Kevina z filmu Sám doma, který se bál sklepního topení, až se mu prostě jednoho dne postavil čelem a se slovy "Sklapni hubu" učinil strašení přítrž :))
Čím ochotnější jsme učinit pozitivní změny ve svém životě, o to více se naše ego obvykle snaží nás od toho odradit. I zde nám pomůže Deník vděčnosti nebo jiný prostředek, jímž si připomeneme všechno to dobré, co nás potkalo, a rozhodnutí, která nás dovedla k úspěchu (zatímco nám naše ego bude připomínat všechna možná selhání, ztráty a důvody, proč raději nic neměnit).
Samozřejmě kromě odolnosti vůči manipulaci ze strany našeho vlastního ega se toto poselství týká také ega jiných lidí, kteří se nás kvůli vlastnímu strachu mohou snažit brzdit nebo s námi nějak manipulovat. Ani sobě, ani jim neuděláme dobrou službu, budeme-li se jejich egem řídit. Následujeme-li hlas svého srdce, pak výsledky budou vždy ty nejlepší jak pro nás, tak i pro všechny ostatní; zatímco následování hlasu strachu nás přivede vždy jen k dalšímu, ještě většímu strachu.

Ze sady Moudrost orákula nám vyšla karta s názvem Nikde není jako doma. Tou nám Nebesa říkají, že jsme přesně tam, kde máme být, právě takoví, jací máme být, a všechno je tak, jak má být. Co je třeba změnit, k tomu dostaneme v pravý čas konkrétní vedení, které jasně poznáme. Máme ze sebe propustit stres z toho, že jsme něco nestihli, nezvládli, že jsme něco měli udělat a neudělali jsme to, že jsme propásli nějaké příležitosti, že nám něco uteklo nebo uteče. Máme se uvolnit, vydýchat ze sebe všechen ten spěch, zmatek, nejistotu, strach a snahu všechno sami vymyslet. Pokud někde máme být, tak se tam stejně dostaneme. Máme si dopřát klid a čas sami pro sebe, abychom si vychutnali právě tento okamžik, ať už je jakýkoliv. Domov není jen místo, ale hlavně pocit. Pocit, že jsme milováni, přijímáni a v pořádku. Je to pocit jistoty a zakotvení. Tento pocit přitom není závislý na jiných lidech; my sami bychom měli mít dobrý pocit sami ze sebe, mít se rádi a přijímat se takoví, jací jsme. (Pokud s tím máme problém, můžeme to vzít jako první věc, na které v novém roce můžeme začít pracovat.)
Pokud se chystáme vykročit do nového roku rozhodnutí ke změnám, vypovídá tato karta o tom, že si máme věřit a že se můžeme sami na sebe spolehnout. Jsme-li ukotvení sami v sobě, pak nás nemůže nic rozhodit a vychýlit z cesty, pro kterou jsme se od srdce rozhodli. Cítíme-li domov sami v sobě, pak je jedno, kde se nacházíme - všude jsme doma, protože jsme tu pro sebe.
Jsme-li sami sebou a jsme-li si sami sebou jistí, pak tato naše sebedůvěra a sebejistota prospívá také našemu zdraví, našim vztahům, kariéře i dalším životním oblastem. Opět nám zde andělé připomínají, že vnější změny začínají změnami uvnitř nás.
Obdobně jako druhá karta, i tato může představovat jemné varování před tendencí dělat všechno stále stejně, držet se zuby nehty toho starého. Děláme-li věci stále stejně, budeme dostávat také stále stejné výsledky. Pro naše ego je "bezpečné" to, co dobře zná, co má zažité. Mnozí z nás ale vyrůstali v nezdravém rodinném prostředí, zvyklí na ponižování, násilí, nedostatek apod. Držet se toho, co "známe", není tedy vždy moudré. Nenechme se zviklat strachem našeho ega z toho, co nezná - protože právě to může být tím, co jsme si tolik přáli. Jen to k sobě musíme pustit a dovolit si to přijmout.

Z Karet sebelásky jsme dostali kartu Ticho. Tou nás andělé vedou ke ztišení, zvolnění a klidu. Jistě se shodneme na tom, že uplynulý rok nám přinesl dramatu víc než dost. Čas ke ztišení, odpočinku a uvolnění je přesně tím, co nám teď nejvíce pomůže. I když můžeme být rozhodnuti ke změnám a připraveni se do nich pustit, tato karta nám říká, že máme napřed dočerpat síly, které jsme ze sebe vydali v průběhu minulých týdnů. Neznamená to, že bychom neměli dělat "nic", ale když už začneme na něčem pracovat, nemělo by to být s pocitem tlaku a spěchu, ale v klidu a ve stavu uvolnění. Tak k nám mohou snáze přicházet nové nápady a Božské vedení, které nás navede tím nejlepším možným směrem a zajistí nám ty nejlepší možné výsledky.

* * *

SHRNUTÍ

První týden nového roku jsme vedeni zejména k tomu, abychom si důkladně odpočinuli. Minulý rok nás vyšťavil a pro mnohé z nás mohou být i svátky spíše stresujícím obdobím než časem "klidu a míru". Neštěstí, která se v uplynulém roce odehrála ve světě, se nás také přirozeně dotkla, a kdo patří mezi vysoce vnímavé osoby, může v sobě nést tuto tíhu i nadále. Pokud tedy ve svém nitru neseme něco, co nás tíží, odevzdejme to do rukou svým andělům, aby to odnesli do Nebes a proměnili ve světlo. Dovolme sami sobě odpočinout si. Dovolme si přijímat. Hodně jsme ze sebe vydali a musíme své síly dočerpat. Je v pořádku přijímat, byť nás novoroční čas může motivovat k nové akci a dalšímu výdeji energie.
Naši andělé jsou rádi, že jsme ochotni pustit se do prospěšných a důležitých změn, ale radí nám, abychom si napřed odpočinuli a doplnili sílu, než vyrazíme kupředu. Zdůrazňují nám, že nám nic neuteče. Co je pro nás to pravé, to se k nám dostane (nebo se k tomu dostaneme sami). Není třeba nikam spěchat, ani si nic vynucovat. Všechno je tak, jak má být... a pokud není, dostaneme v pravý čas jasné vedení ohledně toho, co můžeme udělat, abychom to do pořádku dali.
Do té doby si užívejme čas pro sebe samé, dopřejme si uznání za všechno, co jsme překonali, a nezapomeňme se patřičně odměnit - s vědomím, že nám to plně náleží.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2024 NÁM VŠEM!

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.