neděle 17. března 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.3. 2024

Milí přátelé, 

jaro máme v plném proudu a jeho energie nás vybízí k pozitivnější náladě a vlastnímu rozkvětu. Je však přirozené, že se můžeme po zimním období stále ještě cítit unavení a nemít tak sílu na všechno, co bychom si přáli uskutečnit. Naši andělé nás vedou k dobrému odpočinku a péči o naše tělo i duši. Tak jako rostliny se ke svému rozkvětu dlouho připravují, i my potřebujeme čas, než v sobě budeme moci opět probudit novou sílu. Není kam spěchat a nic nám neuteče.
Měsíc, který nám během tohoto týdne dorůstá, podporuje i náš vlastní růst a postupné naplňování našich přání. Soustřeďme se tedy zejména na to, co si přejeme, podnikněme kroky k uskutečňování našich plánů, a vyvarujme se zbytečné negativity a dramat. Na cokoli se zaměřujeme, to je nyní podpořeno v růstu. Nechť tedy do symbolické "půdy" našeho nitra zasazujeme pouze semínka lásky, míru, zdraví, hojnosti a všeho, co si přejeme, aby v našem životě rostlo.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Strážce hojnosti, který může představovat buď osobu nebo i situaci. Pokud se jedná o osobu, pak je to člověk stojící nohama na zemi, velmi praktický a šikovný, co se týká uskutečňování věcí. Má stabilitu a zázemí sám v sobě a pomáhá je také utvářet okolo sebe. Je velmi úspěšný a umí se těšit z toho, co má. Takový člověk nám v tomto období může být nápomocný - zejména co se týká financí, materiálního zabezpečení nebo také zdravé duševní vyrovnanosti. Stejně tak můžeme být touto kartou sami vyzváni k tomu, abychom v sobě tyto vlastnosti rozvíjeli a pro dobro všech je využívali.
Pokud se jedná o situaci, je to pro nás poselství o šťastné změně naladění, o vnitřní spokojenosti i vnějším zajištění. Proud hojnosti a dostatku je nynější energií podporován a ať už se jedná o jakoukoli formu této hojnosti, máme ji s vděčností přijmout. Tato karta může vypovídat o brzkých pracovních nabídkách, úspěšných obchodních rozhodnutích nebo jiných příležitostech, které nemáme váhat využít.
Všechno to dobré k nám přichází zcela přirozeně - na nás je, abychom tomu sami nestáli v cestě svým myšlením, stěžováním si, pesimismem, pocity viny a nezasloužení si nebo lpěním na svých dosavadních omezeních, přesvědčeních a návycích, které nám hojnost blokovaly.

Z Karet energie jsme dostali krásnou kartu Anděla rovnováhy, který nás vybízí ke zdravému vyrovnání mezi dáváním a přijímáním, mezi pracovním a osobním životem, mezi pozorností, kterou věnujeme vnějšímu světu, a tou, kterou věnujeme vlastnímu nitru, k rovnováze mezi aktivitou a odpočinkem, k rovnováze mezi péčí o naše vztahy s druhými a péčí o vztah k sobě samým... jistě bychom našli mnoho dalších příkladů. Cokoli je nyní v našem životě v nerovnováze, se hlásí o pozornost, péči a nápravu.
Zejména je to vedení k dobré péči o své zdraví - duševní i fyzické. Cokoli můžeme udělat pro obě tyto části své bytosti, nám velmi prospěje. Můžeme zlepšit svůj jídelníček, zařadit více pohybu, trávit méně času s lidmi, kteří nás vysávají nebo se kterými si upřímně nepřejeme být, přehodnotit aktivity ve svém rozvrhu a omezit je na nejdůležitější, investovat peníze do účinné terapie, začít více meditovat či tvořit... Dejme na své vnitřní vedení, které nám jasně řekne, na co se potřebujeme nejvíce zaměřit. Mějme na paměti, že cokoli dobrého uděláme pro sebe a své zdraví, děláme zároveň také pro dobro lidí kolem nás, tak i pro dobro našich snů, pro jejichž uskutečňování budeme mít více energie i nápadů.

Z karet Květové terapie nám vyšla kopretina s poselstvím Zjednodušte svůj život. Velmi podobně jako předchozí karta nás vede k tomu, abychom ze svého rozvrhu (ale i ze své mysli a srdce) vyškrtali všechno, co tam nutně nemusí být, abychom zbytečně nevydávali energii, kterou nyní potřebujeme sami pro sebe. Nemáme jí nekonečné zásoby a je třeba, abychom s ní zdravě hospodařili. Tato karta nám připomíná, že když zredukujeme počet činností, do kterých vkládáme energii, budeme mít na každou z nich více energie. Jinými slovy, máme se místo kvantity zaměřit na kvalitu. Snažíme-li se zvládat příliš mnoho věcí, nakonec žádnou z nich neuděláme pořádně a stejně nebudeme mít pocit zdárného zakončení a vyřízení. Ne všechno, co se tváří akutně, je opravdu akutní. Nemusíme hned přiběhnout, když někdo zapíská. Udělejme si seznam věcí, které potřebujeme vyřídit, i těch, které bychom rádi dělali (jen kdybychom nemuseli pořád vyřizovat to či ono), vyškrtejme z rozvrhu vše, co může počkat, a zredukujme celý seznam jen na to nejdůležitější, jen na pár úkolů za den - a nedávejme na první místo jen povinnosti, ale i činnosti, které nás těší a které potřebuje naše duše pro svou výživu. Nejsou o nic méně důležité!
Mezi naše úkoly by měla patřit právě i péče o sebe, zvláště pokud máme tendenci ji zanedbávat. Nahromaděné nenaplněné potřeby naší duše či těla, jejichž volání vědomě či nevědomě ignorujeme, se jednoho dne o naši pozornost nekompromisně přihlásí. Raději tedy předejděme zbytečným problémům a věnujme si potřebnou péči co nejdříve.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se máme zklidnit a uvolnit a nechat věci plynout vlastním tempem. Nemáme na nic spěchat, ani vyvíjet tlak - zejména na sebe samé. Čím lépe se budeme starat sami o sebe a obnovu rovnováhy ve svém životě, tím lépe se všechno bude vyvíjet, protože naše energie se pozvedne - a spolu s ní všechno ostatní. Dovolme si přijímat dobro a upřímně se z něj těšit. Jaro je obdobím nových začátků a nového života, a než se naplno pustíme do toho svého, potřebujeme načerpat síly a regenerovat se. Naši andělé nám rádi pomohou upravit náš rozvrh a zbavit se pocitů tlaku, spěchu a jiných nezdravých návyků. Cokoli pro sebe nyní uděláme, uděláme také pro dobro svého okolí a našich přání.Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.