neděle 24. března 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25. do 31.3. 2024

Milí přátelé, 

závěrečný březnový týden nám začíná částečným měsíčním zatměním úplňku ve znamení Vah. Jeho konstelace bude přát lásce, štěstí, spolupráci a také posilování a utváření míru. Jsou-li to tedy aspekty, které si přejeme ve svém životě a ve světě rozvíjet, máme k tomu ideální čas. Přesto se můžeme setkat i se zklamáním, neboť bohužel, ne všichni si na světě přejí totéž. Naším úkolem je nenechat se odradit a nenechat se také obírat o svou energii marnou snahou někoho o něčem přesvědčovat. Zůstaňme věrni sami sobě a svým hodnotám - tím pomůžeme k inspiraci dalších, kdo budou ochotni inspiraci přijmout.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Poselství bohyní (Doreen Virtue)
  • Andělé a svatí (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Posel Myšlenek. Tato karta může představovat osobu nebo situaci. Pokud jde o osobu, je to někdo myšlenkově/racionálně zaměřený, což je přínosné například ve vědě nebo jiných oblastech, kde rozumové schopnosti hrají hlavní roli, ale stejně tak to může znamenat osobu, která dává rozumu přednost před srdcem a činí mnohdy chladná rozhodnutí, která mohou a nemusí být správná, právě kvůli absenci citu. Někdy znamená člověka silně kritického, který sice říká pravdu, ale opět nemusí mít cit pro formu svého vyjádření - může se někoho dotknout a svými slovy ublížit, ať už chtěně nebo nechtěně. Dejme na svou intuici, co se týká konkrétního významu ohledně osob v našem životě. Možná tato karta symbolizuje nás samotné a vyzývá nás buď k většímu zapojení rozumu (abychom se neřídili pouze emocemi, zvláště pokud jsou nyní rozdivočelé) a nebo naopak, pokud nás naše mysl začala ovládat, pak nás vede k myšlenkovému klidu a k ovládnutí naší mysli, která má sloužit nám - ne my jí.
Pokud se nám dostane od někoho v tomto týdnu nějaké kritiky, zvažme nejprve, zda je tato kritika adekvátní a konstruktivní. Ne každou kritickou poznámku musíme přijmout. Kritika je pro nás důležitá jen tehdy, pomáhá-li nám růst a zlepšovat se. Samozřejmě to však není omluva pro verbální zneužívání! Někteří lidé jsou zdatní manipulátoři a dovedou vykládat svou šikanu druhých jako "pomoc k jejich růstu". Dejme si tedy pozor jak na formu kritiky, tak i na to, od koho kritika pochází. Nejsme povinni snášet neuctivé jednání a nejsme povinni přijímat kritiku, která nás pouze sráží a není ničemu užitečná.
Dále je to pro nás rada, abychom byli opatrní se souzením druhých. Je pochopitelné a lidské, že se někdy na druhé lidi zlobíme a soudíme je, zvlášť když způsobují utrpení nám nebo jiným (i světu). Nechce se po nás, abychom je "měli rádi", ale abychom sami nepropadali nenávisti a jiným podobným energiím, které právě vedou námi odsuzované lidi k jejich činům. Přejeme-li si prožívat více míru a lásky, přechovávejme v sobě tyto energie. Když už se stane, že se rozhořčíme, dovolme těmto emocím zase odejít a nedržme se jich. I proto, že poddáváme-li se konfliktním energiím, často tím přitáhneme konflikty i do svého vlastního života - což nechceme. Lidé, kteří v sobě nosí hněv, přirozeně reagují na hněv náš. Chceme-li tedy předejít zbytečným konfliktům, neživme je sami v sobě, ani se do nich nezapojujme (např. v různých diskuzích). Dejme si klidně pauzu od sociálních médií a zpráv.
Přišli jsme sem v této době světu pomoct, ne mu přitížit dalšími konflikty.

Ze sady Poselství bohyní jsme dostali kartu bohyně Isoldy s názvem Nehynoucí láska. Ta nám připomíná, že i přes dočasné nepokoje a konflikty, ať už na osobní nebo kolektivní úrovni, stále přetrvává mnoho lásky mezi námi a dalšími lidmi, a tu nemůže nic uhasit.
Je to také poselství pro ty, kterým zesnul někdo milovaný, že tato láska trvá a vždy bude trvat, neboť láska není omezena časem, prostorem ani formou. 
V jistém smyslu je to také připomínka toho, že láska je mocnější než strach. I když tváří v tvář utrpení a temnotě můžeme pociťovat beznaděj a ztrácet víru, právě víra a naděje jsou tím, co pomáhá udržovat a posilovat v našem životě i ve světě to dobré.
Náš svět utváříme skrze sebe samé a naše jednotlivé životy. Soustřeďme se tedy na to, abychom my sami byli ztělesněním toho, co si přejeme od druhých - buďme plni lásky, míru a pokoje, a nenechme si to brát těmi, kdo prahnou po konfliktech (viz. první karta). Je to pro nás zkouška, která nás má posílit a upevnit v našem odhodlání.
Pokud jsme se s někým pohádali a máme pošramocený vztah, připomíná nám tato karta, že pokud dáme přednost lásce před egem, stále máme šanci na nápravu a uzdravení vztahu. (To platí i v rovině kolektivní.)
Nakonec je to pro nás poselství, abychom kvůli utrpěným ztrátám a zraněním nezanevřeli na to dobré, co existuje. Dopřejme si čas na své uzdravení, propuštění emočních břemen, přestávku od médií a tíživých zpráv, a soustřeďme se na to, co si přejeme - na lásku, mír a uzdravení. Tím pomáháme sobě, druhým i světu mnohem více než strachem, lítostí a pesimismem. (Nedaří-li se nám těchto vnitřních břemen zbavit, neváhejme vyhledat odbornou pomoc. Překročí-li naše emoční či myšlenková zátěž určitou míru, můžeme z toho doslova onemocnět a v takovém případě je odborná pomoc důležitá a nutná.)

Z karet Andělé a svatí jsme dostali krásnou kartu Vítězství!, která nás povzbuzuje v našich snahách a říká nám, že úspěch rozhodně JE možný! - a je na dohled. Ať už se jedná o cokoli, setrváme-li ve svých modlitbách a dalších pozitivních krocích, které konáme, pak se výsledky ukážou.
Naši andělé vědí, jak je pro nás mnohdy ubíjející, když se pořád snažíme a snažíme a výsledky nepřicházejí. Nemáme se však vzdávat jen proto, že výsledky nevidíme. Každý krok, který děláme ve směru svých přání, se počítá! Andělé nám připomínají, že se nemáme těšit pouze z vrcholu, na který šplháme, ale že bychom se mohli naučit užít si i cestu k němu. Cesta samotná není o nic méně důležitá než její cíl. Dopřejme si tedy své uznání za všechno, co jsme doposud vykonali a překonali, ať už výsledky vidíme nebo ne. Dovolme si cítit se dobře už proto, že jsme všechno udělali nejlépe, jak jsme uměli.
Tato karta je také znamením konce nějakého těžkého období či zkoušek, jimiž jsme procházeli. Pokud nám zatím konec připadá v nedohlednu, požádejme své anděly o pomoc a vedení - a brzy se nám naskytne krásný rozhled.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu máme učinit svou prioritou mír a pokoj, a to zejména ve svém vlastním nitru, ve svém srdci i ve své mysli. Potýkáme-li se s přemírou myšlenek či emocí, vypusťme je do deníku, spalme je při cvičení nebo je propusťme nějakým jiným zdravým způsobem. Vyhněme se jejich potlačování návykovými látkami nebo jinou formou závislostního chování.
Čím větší mír budeme chovat ve svém vlastním nitru, tím snáze ho posílíme, utvoříme nebo obnovíme i v našich vztazích. Naopak, budeme-li se v myšlenkách zabývat konflikty, velmi snadno si nějaký přitáhneme. Když už se do nějakého dostaneme, uděláme nejlépe, nebudeme-li ho živit. Dejme přednost lásce před egem a jeho potřebou dokazovat si svou pravdu. Soustřeďme se na to, abychom my sami a náš život reflektovali to, co si přejeme od druhých.
Vytrváme-li na své cestě, podaří se nám mnoho dobrého. Ať už toto dobro bude mít jakoukoli formu, jistě nás výsledky potěší. Do té doby však nemusíme pouze čekat; máme se těšit už teď z toho všeho, co jsme zvládli, překonali a dokázali. K tomu nepotřebujeme výsledek, ale prosté uvědomění si těchto skutečností.
Naši andělé nás v tomto období povzbuzují a podporují v našem dobrém snažení a rádi nám na naší cestě pomohou, kdykoli je o to požádáme a budeme-li ochotni nechat si pomoci.
Tento týden nám připomíná, že na našem posláním záleží - a že tímto posláním je přispívat vlastním prostřednictvím k energiím lásky, míru a léčení.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.